9360: Nâfile namazlar için ne ezân, ne de kâmet vardır


Duhâ (kuşluk) namazı ile gece (teheccüd) namazı gibi nâfile namazlar için ezân ve kâmet var mıdır, yoksa yok mudur?

Published Date: 2012-12-08

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Nâfile namazlar için ezân ve kâmet yoktur.Aksine abdest aldığın zaman, duhâ namazını veya öğle namazından sonra ve gecenin sonunda veyahut da yasak vakitlerin dışında herhangi bir vakitte kolayına gelecek kadar nâfile namaz kılabilirsin.Bu namazlar, ezânsız ve kâmetsiz kılınır. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kalkıp namaz kılmaya başladığı zaman O'nun namaz için ezân okuduğuna veya kâmet getirdiğine dâir bir şey nakledilmemiştir. Ezân ve kâmet, ancak farz namazlarda olur.İlim ehlinin belirlediği gibi, Terâvih, Vitir ve nâfile namazlarda ezân ve kâmet yoktur. Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti ile Râşid halifelerin sünneti bu doğrultudadır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir."

Abdullah b. Humeyd'in kitabından alınmıştır. Bkz: S. 114
Create Comments