95565: Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?


Oruçlu iken boğazımızda kanın tadını hissettiğimizde ondan biraz tükürdüğümüz zaman o günkü orucu kaza etmemiz gerekir mi?

Published Date: 2014-07-15

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Oruçlu kimse, boğazında kanın tadını hissederse, onu yutsa bile orucuna bir zararı olmaz. Fakat o kan boğazından ağzına gelir de sonra onu yutarsa orucu bozulur. Balgam ve bunun gibi insanın boğazından ağzına gelen şey hakkında da hüküm böyledir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Balgam meselesine dikkat çekmek istiyorum. Zirâ bazı oruçlu kimseler, boğazının alt tarafında balgam olduğunu hissettiği zaman kendisini zora sokarak onu boğazından dışarı çıkarıp tükürmeye çalışmaktadır. Bu hatadır. Çünkü balgam oruçlunun orucunu bozmaz. Ancak balgam boğazına ulaştıktan sonra oruçlu onu yutarsa, bazı âlimlere göre orucu bozlulur. Bazı âlimlere göre ise bozulmaz.

Bir kimse, boğazında olan, daha sonra midesine giren balgamı hissetse bile orucu bozulmaz.İnsanın, kendisini yorarak boğazındaki balgamı çıkarmaya çalışması gerekmez." (İbn-i Useymîn'in Fetvâları, c: 19, s: 356)

Islam Q&A
Create Comments