97227: İhtiyaç ve açlık zamanında verilen sadaka, nâfile umreden daha fazîletlidir


Bazı dâvetçilerin: Açlık çeken kimseler gibi, zorda kalmış müslümanlara mal yardımı yapıp onlara tasaddukta bulunmanın, Ramazan ayında umre yapmaktan daha fazîletlidir, dediklerini işittim.
Siz değerli hocamızın bu konudaki görüşü nedir?

Published Date: 2009-08-06

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Evet, ihtiyaç zamanında ve şiddetli açlık gibi durumlarda sadaka vermek, nâfile umreden daha fazîletlidir.

Çünkü umrenin faydası, sadece sahibine döner. Muhtaç ve aç durumda olan kimselere sadaka vermenin faydası ise, başkalarına da geçer. Faydası, sahibinden başkasına da intikal eden iyilik, faydası sadece sahibine dönen iyilikten daha fazîletlidir. Bu hüküm, dünyanın her yerinde yaşayan müslümanların fakirleri için geneldir. Fakat kendi ülkesinde yaşayan fakirler, ülkesinin dışında yaşayan fakirlerden daha hak sahibidirler. 

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

"el-Muntekâ min Fetâvâ'ş-Şeyh Salih el-Fevzân"; c: 2, s: 332).
Create Comments