ar

99912: Duhâ (kuşluk) namazını iş (mesai) vaktinde edâ etmek câiz midir?


Duhâ namazını resmî iş (mesai) vaktinde edâ etmem câiz midir?
Bilindiği üzere işyerinde Duhâ namazını edâ etmek, işlerin aksamasına veya gecikmesine sebep olmamaktadır.

Published Date: 2012-12-15

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Duhâ namazı sünnettir ve bu namazda fazîlet vardır.Eğer memur isen ve Duhâ namazını kılman, görevli olduğun işe bir etkisi yoksa (aksamasına sebep olmuyorsa), bu namazı kılmanda bir sakınca yoktur.Fakat Duhâ namazını kılman işini etkiliyorsa, bu takdirde işyerinde bu namazı kılman câiz değildir. Çünkü bu davranış, görevini yerine getirmekten alıkoymaktadır."

"el-Muntekâ min Fetâvâ Salih el-Fevzân"; c: 2, s: 167
Create Comments