Hac

225093 - Aşure orucuna niyetlendi ancak oruç tutmadı, kaçırdığı sevap ve fazileti nasıl telafi edebilir? Published Date: 2018-09-10 233663 - Tuz çözeltisi, vitamin enjeksiyonu ve damar enjeksiyonları borucu bozar mı? Published Date: 2018-05-24 233436 - Medine'de Ramazan orucunu tutmak Medine dışında 70 Ramazan orucunu tutmaya bedel olduğuna dair bir kanıt var mı? Published Date: 2018-05-13 228515 - Ayakkabı üzerinde meshin hükümleri Published Date: 2017-10-28 36477 - Kurban Bayramı Günü’nün Fazileti Published Date: 2017-08-30 223333 - Haccın Rükünleri, Farzları ve Sünnetleri Published Date: 2017-07-27 195292 - Abdestli olduğu halde çorabını çıkardıktan sonra başka bir çorap giyen, tekrar abdest alırken bu çorabının üzerini mesh eden, sonra da namaz kılan kimsenin namazı sahih midir? Published Date: 2016-01-22 237679 - Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- içki içtiğine dâir Râfızîlerin iftiraları Published Date: 2016-01-14 233884 - Câmi imamına veya müezzinine zekat malından vermek câiz midir? Published Date: 2016-01-14 94842 - Hayır fonlarının mallarına zekat yoktur Published Date: 2016-01-04 190566 - Zekat mallarının, Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarına (Kur'an kurslarına) harcanması câiz değildir Published Date: 2015-12-29 177446 - Kutlama vaktinin dışında "Cadılar Bayramı" şekeri satın almanın hükmü Published Date: 2015-12-21 176011 - Bazı müslümanların, kilisede kutlanacak olan Noel yortusu reklamı yapmalarının hükmü nedir? Published Date: 2015-12-19 115148 - Bazı münasebetlerde ve bayramlarda yapılan kutlamalarda câiz olan şeylerle câiz olmayan şeyler Published Date: 2015-12-17 101347 - Paskalya bayramı (Diriliş Yortusu) kutlamalarında hazır bulunmanın hükmü Published Date: 2015-12-13 215135 - Rebiülevvel ayını kutlamak hakkındaki hadisin aslı yoktur Published Date: 2015-12-11 145893 - Müslümanın, müslümanların ve kâfirlerin kutlamalarına katılma halleri ve bunlarla ilgili hükümler Published Date: 2015-12-09 39462 - Orucun bazı sünnetleri Published Date: 2015-06-19 201054 - (Ölmeden önce) bir câmi yapımına ortak olmak için malından bir miktar para verilmesini vasiyet eden kimsenin vasisi (velisi), muhtaç oldukları için bu parayı fakirlere  verebilir mi? Published Date: 2015-06-08 149910 - Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir? Published Date: 2015-05-26