Orucun Kazası

21049 - Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz Published Date: 2015-09-20 214153 - Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi? Published Date: 2015-07-12 205789 - Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir? Published Date: 2015-06-17 49884 - Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur Published Date: 2014-06-13 110757 - Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi? Published Date: 2014-06-08 130647 - Üzerinde iki Ramazan orucu kazası olduğu halde ölen anne Published Date: 2013-10-15 50632 - Bir erkek, Ramazan'dan kalan kaza orucunu tutan hanımıyla cinsel ilişkiye girerse, ikisine ne gerekir? Published Date: 2013-08-26 7863 - Ramazan orucundan kazası olan bir kimse, altı günlük Şevval orucuna başlayabilir mi? Published Date: 2013-08-12 39328 - Ramazan orucunun kazası ile Şevval ayından 6 günlük orucu bir niyetle birleştirmek geçerli değildir Published Date: 2013-08-10 4082 - Ramazan bayramının birinci gününden sonra tutulan altı günlük Şevval orucu konusunda bir kadın, âdet görmesi sebebiyle Ramazan'da tutamadığı günleri mi önce kaza edip sonra da altı günlük Şevval orucuna başlamalı? Yoksa ne yapmalıdır? Published Date: 2012-08-23 26860 - Şek gününü, Ramazan'dan kalan kaza orucunun niyetine tutmak Published Date: 2012-07-16 38355 - Şevval'in (bayramın) ikinci gününden itibaren kaza orucunu tutmaya başlamak câizdir Published Date: 2011-09-18 97501 - Yıllarca komünizm rejimi altında yaşayan ve namaz ile orucun ne olduğunu bilmeyen kimselerin namaz ve oruçlarını kaza etmeleri gerekir mi? Published Date: 2011-07-28 21697 - Ramazan orucunun kazasının arka arkaya tutulması gerekmez Published Date: 2011-07-06 106484 - Kocasının izni olmadan Ramazan orucunun kazasını tutan kadın Published Date: 2011-06-29 106488 - Ramazan'da vefat eden babasının yerine oruç tutmalı mıdır? Published Date: 2011-03-10 39991 - Ramazan orucunun kazasında orucunu bozan kimseye, bir gün oruç tutmaktan başka bir şey gerekmez Published Date: 2010-10-13 106477 - Ramazan orucunun kazasını ayrı günlerde tutan kimseye bir şey gerekmez Published Date: 2010-09-22 26212 - Ramazan orucundan birkaç gün kaza borcu olan fakat bunun kaç gün olduğunu hatırlamayan kimse Published Date: 2010-09-12 21246 - Ergenlik çağına erişme belirtilerini bilmediği için Ramazan'da oruç tutmayan genç kız Published Date: 2010-09-07