Hac ile İlgili Değişik Meseleler

36477 - Kurban Bayramı Günü’nün Fazileti Published Date: 2017-08-30 82029 - Arafat Vakfe’si içintaharet şart değildir. Published Date: 2017-08-18 106585 - Mina'da gecelemekten muaf tutulan kişiler Published Date: 2017-08-04 109347 - Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması Published Date: 2015-08-19 199368 - Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir? Published Date: 2015-04-08 42088 - Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir? Published Date: 2015-03-27 143334 - Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse Published Date: 2015-01-13 41833 - Haccınız nasıl makbul olur? Published Date: 2014-06-02 109301 - Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse Published Date: 2014-04-28 9124 - Ölen birisinin adına hac farîzasını edâ etmesi için ölen kimsenin evlâdının yerine başka birisini göndermek mümkün müdür? Published Date: 2014-02-12 109298 - Hacda (tutması gereken üç günlük orucun) üçüncü gününü tutmayı unutan ve memleketine döndükten sonra bu günü tutan kimse Published Date: 2013-12-25 106555 - Umre mi yapsın yoksa umre masraflarını cihad, şer'î ilmin yayılması ve yoksullar için mi harcasın? Published Date: 2013-10-12 109290 - Arafat gününde Rahmet dağına çıkmanın ve üzerinde namaz kılmanın hükmü nedir? Published Date: 2013-10-08 109289 - İşi gereği ihram elbisesini giyme imkânı bulamayan kimse Published Date: 2013-10-07 109351 - Dil hata etse bile niyette olan itibar görür Published Date: 2013-09-30 47624 - Aynı yıl içerisinde haccı bir şahıs, umreyi de başka bir şahıs adına yapmak câiz midir? Published Date: 2013-09-12 21698 - Başkasının yerine hac yapan kimsenin mal sahibi olmak amacıyla ücret alması Published Date: 2013-09-10 36841 - Başkasının nafakasından hac yapmak Published Date: 2013-09-05 106579 - Cünüp olduğunu unutan kimse, ihram için yıkanırsa cünüplükten arınmış olur mu? Published Date: 2013-04-01 109311 - Arafat'ta öğle ve ikindi namazının farzından sonra nâfile namaz kılmak isteyen kimse Published Date: 2012-12-19