Çarşamba 8 Şevval 1445 - 17 Nisan 2024
Türkçe

Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan

Yayınlama tarihi : 22-09-2014

Gösterimler : 34762

Soru

Ben, oruç konusunda insan aklının tasavvur edemeyeceği kadar çok vesveseye kapılan bir bayanım. Ben, Ramazan'da oruçlu olduğum zaman, orucumun hatalı olduğuna dâir her vakit bana vesvese gelmeye başlar.
Örneğin fecirden önce ve sonra bana vesvese gelir. Bazen de akşam namazından önce en basit bir sebepten dolayı bana vesvese gelir. Bu yüzden de o gün oruç tuttuğum halde o günü kaza etmeyi isterim. Ramazan ayı bitince kendi kendime dedim ki: Sadece kaza edeceğim. Çünkü Ramazan günlerinin hepsinde oruç tuttum. Fakat tekrar tutacağım dediğim şeyin, tekrar tutmam gerektiğine dâir bana yeniden vesvese gelmeye başladı. Şimdi ben o günleri tekrar tutayım mı, yoksa Allah Teâlâ'dan o günleri kabul etmesini mi niyaz edeyim?
Buna ilâve olarak benden Receb, Şaban ve Ramazan aylarında hayız bittikten sonra beyaz akıntının akabinde sarımsı bir akıntı gelmeye başladı. Bundan sonra beyaz akıntının akabinde sarımsı veya kahverengimsi sıvı gelmedi. Bende vesvese oluşmasının en büyük nedeni, işte bu sıvının gelmesiydi.
Ayrıca Ramazan'dan sonra şu gün niyet etmemiştim, falanca günde iki niyeti bir arada etmiştim ve başka bir günde boğazıma bir şey kaçmıştı gibi vesveseler yüzünden günlerimi kaybediyorum.Bu ve şu derken o günlerin orucunu henüz kaza edemeden diğer Ramazan geliyor. Bundan dolayı ben öyle bir haldeyim ki bunu Allah Teâlâ'dan başka kimse bilmiyor.
Lütfen beni bu konuda aydınlatır mısınız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Allah Teâlâ'dan sizi bu vesveselerden kurtarmasını niyaz ederiz. Çünkü vesvese, bir tür hastalıktır. Şeytan, vesvese yoluyla mü'minin kalbine keder ve üzüntü sokar. Size sabrı, Allah Teâlâ'ya sığınmayı, O'ndan af ve âfiyet dilemeyi tavsiye ederiz. Zirâ O, hakkıyla işiten ve kulunun duâsını kabul edecek kadar yakın olandır.

Biliniz ki vesvesenin en iyi ilacı, ondan yüz çevirmek ve ona aldırmamaktır.

Bu konuda (62839) ve (25778) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

İkincisi:

Orucunuz sahihtir (geçerlidir). Tekrar tutmayı niyet etmiş olsanız bile, orucunuzdan hiçbir şeyi kaza etmeniz gerekmez. Çünkü bildiğiniz gibi vesveselerin hakikati yoktur (gerçek değildir).

Üçüncüsü:

Beyaz akıntıdan sonra sarımsı veya kahverengimsi sıvının akması, hayız sayılmaz.

Nitekim Ümmü Atiyye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. [ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داود ]

"Bizler, (hayızdan sonraki) sarılıkla bulanıklığı (sarımsı ve kahverengimsi sıvıyı) bir şey saymazdık."(Buhârî; hadis no: 320. Ebû Dâvûd, hadis no: 307. Nesâî; hadis no:368. İbn-i Mâce; hadis no:647. Lafız, Ebu Dâvud'a âittir.)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi