Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan bayramı tekbirleri

Soru

Ramazan bayramında tekbir getirmek, ne zaman başlar ne zaman sona erer?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah, kullarına Ramazan ayının sona ermesiyle tekbir getirmeyi meşru kılarak şöyle buyurmuştur: “…... Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın yüceliğini dile getirmeniz ve şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).” Bakara/185

Şüphesiz Allah’ı yüceltmek tekbir lafzıyla olur ve şöyle deriz: “Allahu ekber, Allahu ekber, Leileheillallah, Allahu ekber, Allahu ekber velillehilhamd.”

Veya üç defa tekbir getirilir:

“Allahu ekber, Allahu ekber,  Allahu ekber, Leileheillallah, Allahu ekber, Allahu ekber velillehilhamd.” Tüm bunlar caizdir.

Bu tekbir;  alimlerin cumhuruna göre erkeklere, kadınlara, evde, mescitte, çarşı ve pazarlarda  sünnettir. Ancak erkekler sesli tekbir getirirken kadınlar sessiz getirirler. Çünkü kadın, sesini kısmakla mükelleftir. Bu nedenle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Namazda olan her hangi bir olağanüstü durum için erkekler “Subhanallah” derler. Kadınlar ise ellerini ellerine vururlar”

Tekbir getirmek, bayram gecesi güneşin batmasıyla başlar ve bayram namazına başlamakla sona erer.

Şüphesiz bayram gecesi, hilalin gözükmesi veya ayı otuza tamamlamakla belli olur.

İmam Şafii Rahimehullah “El Um” kitabında şöyle dedi: “Yüce Allah Ramazan ayı hakkında şöyle dedi: “…... Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın yüceliğini dile getirmeniz ve şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).”  Bu ayetle ilgili Kur’an hakkında en iyi bilgi sahibi olan ilim ehliden şöyle dediklerini duydum: “Ramazan ayının sayısını tamamlamanız ve bu ayı tamamlamanızda sizi hidayet ettiği üzere Allah’ı yüceltmeniz (tekbir getirmeniz), içindir. Bu ayın tamamlanması; Ramazan ayının son gününde güneşin batışıyla gerçekleşir.”

Daha sonra İmam Şafii şöyle devam etti:

Şevval’in hilali gözüktüğünde İnsanların mescitlerde, çarşılarda, yollarda, evlerde, yolculukta, her durumda ve her yerde ister toplu, ister tek başlarına, tekbir getirmeleri mustehaptır. Bu tekbirleri açığa vurmaları da mustehaptır. Bu durum, İmamın bayram namazı için çıkıncaya kadar devam eder.

Said İbn Museyyeb, Urve bin Zübeyr, Ebu Seleme ve Ebu Bekir bin Abdurrahman’ın Ramazan bayramı gecesinde mescitte sesli olarak tekbir getirdikleri rivayet edilmiştir.

Urve bin Zübeyr ve Ebu Seleme bin Ebu Abdurrahman, sabah musallaya gittiklerinde sesli olarak tekbir getirdikleri rivayet edilmiştir.

Nafi bin Cubeyr bayram günü sabah musallaya gittiğinde sesli olarak tekbir getirdiği rivayet edilmiştir.

İbn Ömer, Ramazan bayramında güneş doğduğunda ve musallaya doğru çıktığında musallaya varıncaya kadar tekbir getirirdi. Daha sonra imam oturunca tekbiri bırakırdı.

 En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi