Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Belinde aşırı ağrı olması, evliliğe engel olur mu?

Soru

28 yaşında bir genç olup Allah’a şükür işim ve gelirim iyidir. Fakat bir senedir belimde çok şiddetli bir ağrı hissediyorum. Babam beni evlendirmek istiyor? Bu konuda doğru karar nasıl verilir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sağlık durumunuzu mutlaka uzman bir doktora bildirmeniz gerekir. Şayet belindeki ağrı cinsel ilişkiyi ve doğurganlığı olumsuz etkiliyorsa veya çalışmaya ve kazanç sağlamaya engel teşkil ediyorsa, mutlka bunu evleneceğin kişiye bildirmeniz gerekir. Şayet karşı taraf kabul ederse evlenebilirsiniz. Ama bunu bildirmezseniz karşı tarafı aldatmış olursunuz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Her kim aldatırsa bizden değildir.” (Muslim 102)

Yukarıda söylediğimiz görüş, alimlerin tercihli görüşü olup evlilik amaçlarını olumsuz ektileyen her türlü kusurun belirtilmesi vaciptir. Kusur görüldüğü anda karşı taraf evliliği sonlandırma hakkına sahiptir.

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: “Eşini kendisinden uzaklaştıran her türlü kusur ayrıca şefkat ve sevgi gibi evlilik amaçları yerine getirilmesini engelleyen her türlü sebep evliliği sonlandırma seçeneği verir. Şüphesiz selef alimleri geri dönme ve feshetme şartı hususunda bir takım kusurları diğerlerinden ayırt etmemişlerdir… Şüphesiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem satıcının üründeki kusuru gizlemesini yasaklamış ve müşteriden gizli tutmanın haram olduğunu belirtmiştir. Evlilik konusunda kusurları örtmemek daha ehemmiyete sahiptir. Bu bağlamda; Fatime bint Kays, Muaviye veya Ebu Cehm ile evlilik hususunda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem istişare ettiğinde şöyle cevap vermiştir: “Muaviye fakir olup hiçbir varlığı yoktur. Ebu Cehm ise değneğini omuzundan indirmez” bu hadis gereğince evlilikte kusurları bildirmenin vacip ve önemli olduğunun altını çizmiştir..”  (Zad el Mead 5/166-168)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Bu konuda doğru olan şudur: Evlilik amaçlarını sağlamasına engel olan her etken meşru bir kusur olarak kabul edilir. Evliliğin en önemli amaçları cinsel ilişki, hizmet ve doğurganlıktır. Bunun üzerine eşlerden biri kısır olursa bu bir kusur sayılır.” (Şerhulmumti 5/274)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi