Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman Kocanın Özellikleri

Soru

18 yaşında bir genç kızım, 5 defa evlilik için beni istemeye geldiler fakat küçük olduğum için hepsini geri çevirdim. Şu an evliliği düşünüyorum, bunun üzerine iyi bir Müslüman kocada neyi aramam gerekir? Bu konuda en önemli hususlar nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Öncelikle salih bir koca aramakta olan çabanız ve hırsınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. Aşağıda vereceğimiz özellikler, kendinize eş ve çocuklarınıza baba olacak kişide olması gerekir:                                                       

-Din, evleneceğiniz kişide mutlaka olması gereken bir husustur. Kocanız Müslüman olup tüm hayatında İslam şeriatına bağlı olması gerekir. Kadının velisi, görünüşe aldanmadan bu hususa çok dikkat etmesi gerekir. Bu bağlamda en önemli husus adamın namazıdır. Allah’ın hakkını riayet etmeyen kişi, başkalarının da haklarına riayet etmez. Mümin olan bir koca eşine zulmetmez. Onu severse ikram eder, şayet sevmezse ona zulmetmez ve ona hakaret etmez. Tabiki bu özellik gayri müslimlerde bulunması çok nadirdir. Yüze Allah şöyle buyurdu: “Mümin bir köle, beğenseniz bile bir müşrikten daha hayırlıdır”. “Allah katında en hayırlınız, Allah’tan en çok sakınandır (Haramları işlemeyendir)”. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse, kızınıza talib olursa onunla kızınızı evlendiriniz. Böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir ahlakî bozulma meydana gelecektir.” (Tirmizi 1084)

-Din ile birlikte güzel bir aileden ve bilinen bir soydan olması tercih edilir. Şayet bir kadına iki adam talip olur ve her ikisi de din bakımından eşit olurlarsa bilinen soylu ve güzel aileden olan kişi tercih edilir. Çünkü ailenin iyiliği çocuklara sirayet eder, asalet ve soyluluk boş işlerden sakındırabilir. Baba ve dedenin salih olmaları çocuklara ve torunlara yararı olmaktadır. Yüce Allah şöyle dedi: “Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin, onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi..” (Kehf/82)

Gördüğünüz gibi salih ve takva sahibi olan babanın hatırı için onun çocuklarına malını korumuştur. Aynı şekilde iyi anne ve babadan doğan çocukları Allah muvaffak kılar ve onları korur.

-Evlenilecek kocanın kendisini ve ailesini geçindirebilecek şekilde mal ve mülk sahibi olmasıdır. Fatıma bin Kays Radiyallahu anha, kendisini istemeye gelen üç erkek ile ilgili Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den istişare ettiğinde şöyle buyurmuştur: “Muaviye ise fakir olup malı yoktur.. (Muslim 1480) şayet mal sahibi ile din sahibi arasında tercih edilecekse din sahibi tercih edilir.

-Kadınlara yumuşak ve iyi davranan kişi tercih edilmesi mustehaptır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, yukarıdaki hadiste Fatima bint Kays’e şöyle demiştir: (… Ebu Cehm ise sopayı omuzundan indirmez” yani kadınlara çok dayak attığına dair işaret vardır..

-Sağlıklı olması; kısırlık, engellilik gibi kusur sahibi  ve hastalıklı olmaması tercih edilir.

-Kur’an ve Sünneti bilen kişi olması mustehap olur.

-Erkek, kadını görebildiği gibi kadın da erkeği görebilir. Ancak bir mahrem huzurunda olması gerekir. İhtiyaç olmadığı takdirde tekrarlanması doğru değildir.

-Kadın velisi, evlilik adayını araştırması meşrudur. Koca adayının arkadaşlarını tanıması, dindar ve güvenilir kişilerden onu sorması ve bunun üzerinde görüş bildirmesi gerekir.

-Tüm bunlardan önce yüce Allah’a dua ve yakarışla yönelmek gerekir. İşlerin kolaylaştırmasını, doğruyu seçmeye muvaffak olmayı Allah’tan dilemek gerekir.

-Konuyla ilgili istihare namazı ve duasını okumak.

Daha detaylı bilgi i çin (2217) nolu sorunun cevabına bakınız. Daha sonra tüm gerekli çabaları gösterdikten sonra Allah’a tevekkül edilir. Şüphesiz yüce Allah yardımcıların en iyisidir. (Cami Ahkam el Nisa, Şeyh Mustafa el Adavi)

Allah size salih bir koca ve salih çocuklar nasip etsin, şüphesiz yüce Allah buna gücü yetendir. Peygamberimiz Muhammed’e salat ve selam olsun.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid