Pazar 18 Rebiül-Evvel 1443 - 24 Ekim 2021
Türkçe

 Yanındaki bazı hafız öğrencilerin laçkalıklarından çekiyor.

Yayınlama tarihi : 30-12-2010

Gösterimler : 7539

Soru

16 ile 20 yaş arası gençlere Kur'an-ı Kerim ezber halkasında öğretmenlik yapıyorum. Fakat bu gençlerdeki nazlanma ve laçkalıkları ancak Allah bilir. Bu gibi gençleri cihad üzere ve erkek gibi hareket etmelerini eğitmenin yolu nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Belki en güzel yöntemlerden biri bu yaştakileri kahramanların fetih yapanların şahsiyetlerine, kıssalarına ve duruşlarına bağlamalı ki önemsedikleri yüce ve Müslümanların durumlarıyla ilgilensin. Onları kendi planlarının içine çekmek isteyen düşmanlarını tanısın. Bu yaştaki gençlerin karakteri gereği bazı durumlarda üzerine gidilmemeli, boş işlerle uğraştırılmamalıdır. Görünüşe şeriat kuralları çerçevesinde özen gösterilmelidir.

“Ergenler” Dr. Abdulaziz en-Nuğaymişi’nin kitabını okumanı tavsiye ediyorum.,

Allah seni başarılı kılsın.

Kaynak: Şeyh Ahmed Abdurrahman el-Kâdi