Salı 7 Şevval 1445 - 16 Nisan 2024
Türkçe

Kadınların Saçlarını Kesmesi Ve Yüz Kıllarını Gidermesi

Soru

Müslüman kadın saçını omuz hizasına kadar kesebilir mi? Yüzde çıkan kılların gidermek caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sorunuz iki konuyu kapsıyor.

Birincisi:

Baştaki saçı kesmenin hükmü

Şeyh İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Kadının saçını kısaltmasında bir sakınca olmadığını biliyoruz, zira yasaklanan durum saçı kazıtmaktır. Böylece kadının saçını kısaltabilir fakat kökünden kesemez. Ayrıca kısaltma güzel bir şekilde olması kendi ve eşinin rızası dahilinde ve kafirlere benzeme olmaması gerekir. Şüphesiz uzun kalmasında tarama ve bakım için zorluk ve masraf olabilir. Bu nedenle uzunluğu nedeniyle saçı kısaltması caizdir. Fakat hastalık vb. mazeret olursa kökünden kesebilir. (Fetava el Mera el Muslime c2 s. 515)

Ebu Seleme bin Abdurrahman Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşleri saçlarını kısaltırlardı hatta iki kulak hizasına kadar kısalırdı. (el Hayd 320)

İmam Nevevi şöyle dedi: Bu hadis gereğince kadınlar saçlarını kısaltabilir.

Önemli olan müslüman kadın kendini kafir kadınlara benzetmemesidir.

Şeyh Salih el Fevzan şöyle dedi:

Kadın saçını arkadan keserek ve sağ ve sol tarafı daha uzun bırakması caiz değildir. Zira bu doğal şekli bozmak ve güzelliği gidermektedir. Ayrıca bu şekil kafir kadınlara benzemektir. Aynı şekilde hayvan veya kafir modelleriyle kestirmek caiz değildir. Örnek olarak Diyana modeli, Aslan modeli, Fare modeli gibi modellerde kestirip hayvan veya kafirlere benzemek caiz değildir. (Fetava el Mera el Muslime 2/516-517)

İkincisi:

Yüzde biten kılları aldırmak

Şeyh Muhammed el Salih bin Useymin şöyle dedi:

Normal ve doğal durumlarda olmaması gereken yerlerde kıl ve tüy çıktığında örnek olarak kadında bıyık çıkması veya yanaklarında kıllar oluşması durumunda bunları aldırmakta sakınca yoktur. (Fetava el Mera el Muslime 2/536-537)

Daimi Fetva Kurulu’na, kadının yüzündeki kılları aldırması sorulduğunda şöyle cevap verdi:

Kadın; bıyık, baldırlar ve kollarda oluşan tüyleri aldırmasında sakınca yoktur. Ayrıca bu yasaklanan kıl aldırma kapsamına girmez.

(Abdulaziz bin Baz, Abdurrazzak Afifi, Abdullah bin Ğadyan, Abdullah Kaud)

(Daimi Fetva Kurulu 5/194-195)

Kurula yapılan diğer soruda:

Kadının vücudundaki kılları aldırmasının hükmü nedir? Caiz ise bunu kimler yapabilir?

Cevap:

Baş ve kaşlar hariç tüm kılları aldırabilir. Kaşlardı tıraş ederek veya başka yöntemle aldıramaz. Vücudundaki kılları kendisi alır veya kocasına veya vücuttan görülmesi caiz olan bölgelerle sınırlı ruhsat dahilinde mahremi olan birisine veya vücuttan görülmesi caiz olan bölgelerle belirli bir kadına yaptırabilir.

(Abdulaziz bin baz, Abdurrazzak Afifi, Abdullah bin Ğadyan, Abdullah Kaud)

Daimi Fetva Kurulu 5/194

Avret yeri (bikini bölgesi) ve baldırların kıllarını hiçbir kadına veya mahreme aldıramaz.

Kaşlarını komple aldırması veya her hangi bir yöntemle kaşları tıraş etmek kısaltmak veya bir kısmını aldırmak için farklı maddeler kullanmak haramdır. Çünkü bu hadiste yasaklanan ve lanetlenen “namas” uygulamasıdır. Şüphesiz bu Allah’ın yaratmasını değiştirmek ve şeytana uymaktır.

Ayrıca El Fetava el Camie lilmera el Muslime c.3 s. 877-879 kitabına başvurunuz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid