Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan gündüzünde cinsel ilişkinin haram olduğunu bilmeden hanımıyla ilişkiye girdi ancak meni çıkmadığı için yıkanmadı.

Soru

Dokuz sene önce evlendim, birinci senede Ramazan ayın gündüzünde eşimle oynaşır ve bazen ilişki kurardım. Ancak bunun haram olduğunu bilmiyordum. Ve zannederdim ki meni akmadığı müddetçe oruç bozulmaz. Evlendiğim günden beri eşimle sevişir ancak meni akıtmadan ilişki kurarım akmadığı için yıkanmazdım. Bu konuda bilgim olmadığı için böyle davranırdım bu durumda ben ve eşim ne yapmamız gerekli?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Soruda iki konu bulunmaktadır:

Birincisi: Oruçlunun cinsel ilişki kurması.

İkincisi: Cinsel ilişki kurduktan sonra yıkanma konusudur.

Öncelikle Ramazan gündüzünde hanımıyla ilişki kuran oruçlunun iki durumu var:

Birinci durum: Meni akmadan ilişkinin haram olmadığını zannederek bilmeden cima yapmak.

İkinci durum: Cinsel ilişkinin haram olduğunu bilir ancak cezayı bilmez.

Birinci durumda; İbn Useymin rahimehullah şöyle dedi: "Tercihli görüşe göre oruçta bilmeden orucu bozan bir şey yaparsa veya ihramda yasaklı bir şeyi yaparsa veya namazı bozan bir şey yaparsa ve bunun bilmiyorsa ona bir şey gerekmez. Çünkü ayette şöyle geçmektedir: "Ey rabbimiz bizi unuttuğumuz ve bilmeden yaptıklarımızdan sorumlu tutma" duaya karşı karşı, yüce Allah "yaptım" demiştir.

Ramazan gündüzünde eşiyle ilişkiye giren adam hükmü bilmiyorsa ve haram olan ilişki sadece meninin aktığı ilişki olduğunu biliyorsa, bu durumda ona hiç bir şey gerekmez.

İkinci durum ise: Cima'nın haram olduğunu bilir, fakat bu durumda keffaret olduğunu bilmiyorsa, bu kişiye keffaret gerekir. Çünkü burada bir şeyin hükmünü bilmemek ile cezasını bilmemekle arasında fark vardır. Cezayı bilmemek insanı mazur tutmaz. Ancak hükmü bilmemekte insan mazur görülür.  Bu nedenle alimler şöyle demişler: Bir insan, sarhoş edeceğini veya haram olduğunu bilmeden sarhoş edici bir şey içerse ona bir şey gerekmez. Ancak bir kişi haram olduğunu bildiği halde sarhoş edici bir içecek içerse fakat bunun bir cezası olduğunu bilmiyorsa bu kişi cezalandırılır ve ceza düşmez. Bunun üzerine, madem ki meni akmadan cima'nın haram olduğunu bilmiyordunuz size ve eşinize her hangi bir yükümlülük yoktur.

İkincisi: Bu durumun oruca ve namaza olan etkiler.

Cenabetin oruca zararı yoktur. Nitekim cenabetli olan kimsenin orucu geçerlidir. Ancak buradaki sorun namaz için gusül şarttır. Gusülsüz (boy abdesti) namaz geçerli olmaz. Alimlerin çoğuna göre gusülsüz kılınan namazların kaza yapılması gerektiğine dair görüş bildirmişlerdir.

Bazı cenabetlerden yıkanmış bu kişi, yıkanmadığı namazları hesaplayarak tedbirli bir şekilde namazları kaza etmesi gerekir. Ancak bu konuda bir şey bilmiyorsan ve gusül gerektiren cimanın sadece meninin aktığı cima olduğunu biliyorsan bu durumda kaza da gerekmez. Sadece tövbe ve istiğfar etmeniz gerekir. Çünkü dinin hükümlerini öğrenmeden ihmalkârlık olmuştur. Şeyh bin Useymin Lika' şehri  daha detaylı bilgi için (9446 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi