İtikaf

İtikaf

İ'tikafın şartları. İtikaf’în sevabı.

İ'tikafın şartları
İ'tikafın şartları nelerdir? Oruç da bu şartlardan mıdır? itikafta; hasta ziyaret etmek, bir davete icabet etmek, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak, cenazeye katılmak veya işe gitmek caiz midir?

Allah’a hamd olsun,

İ'tikaf, içerisinde cemaat ile namazın kılındığı mescidde yapılması gerekir. Eğer kişi cuma kılması vacip olan kişilerden ise ve cuma da i'tikafın arasına denk geliyorsa, cuma namazı kılınan bir mescidde i'tikafa girmesi daha faziletlidir. İtikafta oruçlu olmak şart değildir.

     i'tikaftak sünnet olan; kişinin i'tikaf esnasında hasta ziyaretine gitmemesi, davete icabet etmemesi, ailesinin ihtiyaçlarını gidermemesi, cenazeye katılmaması ve mescidin dışarısındaki işine gitmemesidir. Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: ''İ'tikaftaki kişiye sünnet olan hasta ziyaret etmemesi, cenazeye katılmaması, kadınla birlikte olmaması veya dokunmaması ve yapmak zorunda olduğu ihtiyaç dışında dışarı çıkmaması.'' Ebu Davud 2473    En iyisini Allah bilir.

Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu 10/410


İtikaf’în sevabı
İtikaf’ın sevabı ne kadardır?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

İtikaf, Yüce Allah’a yaklaştıran meşru’ bir ibadettir. (48999) nolu soruya başvurunuz.

Allah’a nafile ibadetlerle yaklaşmayı teşvik eden çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bu hadislerin genel ifadesi tüm ibadetleri kapsar bu ibadetlerin bir tanesi de itikaftır.

Bu hadislerden bazıları: Kudsi hadiste yüce Allah’ın şu sözüdür: “Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum…"(Buhârî, 6502)

İkincisi:

İtikaf fazileti ve sevabı ile ilgili bir takım hadisler bulunmaktadır ancak  bu hadislerin tümü ya zayıf yahut mevzudur. Ebu Davud şöyle dedi: Ahmed bin hanbel’e sordum: İtikaf fazileti ile ilgili bir şey bilir misin?  O,  hayır dedi ancak zayıf rivayetler mevcuttur.. (Mesail Ebi Davud s. 96)

Bu hadislerin bazıları:

1-      İbn Abbas “radiyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem itikafta bulunan hakkında şöyle demiştir: “ O, günahları engellemektedir, sevap işleyen sevap kazandığı gibi sevap kazanır.” Elbani bu hadisi ibn Mace’nin zayıf hadislerinde zayıf görmüştür.

2-      Tabarani, Hakim ve Beyhaki zayıf bir rivayette şöyle rivayet etmektedir: İbn Abbas radiyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “ Her kim Allah’ın rızasını kazanmak uğruna bir gün itikaf ederse, Allah onun ile ateş arasında (doğu ile batı arasındaki mesafeden daha uzak bir mesafe ile) üç hendek koyar” Elbani bu hadisi  zayıf hadis silsilesi 5345 nolu hadiste zayıf görmüştür.

3-      Deylemi, Aişe Radiyallahu anha’dan Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle dediğini aktarmıştır: (Her kim imanla ve ihlasla sevabını Allah’tan bekleyerek İtikafa girerse geçmiş tüm günahları affedilir)  Daiful Cami/ 5442 Elbani zayıf görmüştür.

4-      Beyhaki zayıf görerek Hüseyin bin Ali Radiyallahu anh’dan şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle buyurmuştur: “ Her kim Ramazan ayından on gün itikafa girerse; İki hacc ve iki Ümre sevabı kazanır” Elbani silsile-i daife 518 nolu hadiste rivayet etmiş ve mevzu olduğuna karar vermiştir.

İslam Soru-Cevap Sitesi
İtikaf