Yeni Fatvalar

1 Günah işlemek ve günah işlemenin kişi üzerindeki etkisi
2 Namazda gözleri yummanın hükmü
3 Hırsızlık içinde yetişti, namazı ve orucu bıraktı ancak tövbe etmek istiyor.
4 Kırmızı algler
5 Puan ve düzeyleriyle oyun hesabını satmanın hükmü
6 Bir kişi yazı, tercüme veya tasarımla ilgili bir iş alır daha sonra bu işleri ücret karşılığında başkasına yaptırma hakkında
7 Kulaktan kılları ateşle aldırmanın hükmü
8 Avukatlık mesleğinde çalışıanın üzerinde vacip olan hususlar
9 Allah’a ortak koşan kişi affedilir mi? Bu kişi tövbe ettikten sonra İmanını nasıl güçlendirebilir?
10 Cari banka hesabına gelen hediyeler.
11 İslam’da mürtet niçin öldürülür?
12 Başın etrafını kısaltmak yasak olan Kaza’ tıraşına girer mi?
13 Elektroşok ile sinekleri öldürmek
14 Eğitim amacıyla Küfür beldelerine seyahat etmenin şartları
15 Kadın ve Erkeğin bir arada bulunmasının haram oluşu
16 Vesvese ve çözümü
17 Gayrı Müslimlerin bayramlarında veya Krismas (Noel) günlerinde indirimli fiyatlardan dolayı elbise vb. şeylerin almanın hükmü
18 Gayri Müslimlerin bayramlarıyla ilgili hediyelik eşyalarda iş yapmak caiz mi?
19 Vitir namazını kılmada gevşek davranmak
20 Erkeğin saç tıraşı şekilleri hakkında
21 Elektronik oyunlar
22 Ahiret gününe imanın gerçeği
23 Bir şahıs Ayetten delil getirerek velilerin bizi koruduklarına inanır
24 Ehli beyt kimdirler
25 Adem aleyhisselam’ın Muhammed sallallahu aleyhi vesellem ile tevessül ettiğine dair rivayet edilen hadisin batıl olması
26 İbn Hacer el Askalani, Mevlid kandilinin kutlamasını caiz görmüş mü?
27 Okula gidecek çocuğuma korku ve endişe hissettirmeden olası sıkıştırma ve rahatsız edici hareketlere karşı nasıl uyarabilirim.
28 Münasebetler de telefondan gönderilen mesajların hükmü
29 Kız kardeşlerin hakkı olan mirası yeme günahından tövbe etmek
30 Yatmadan önce Mülk suresini dinleyen kimse, Mülk suresini okumanın sevabını alır mı?
31 Antibiyotik verilen tavukların yiyenlere zararı dokunması hakkında
32 Müslüman, kötü davranışlardan nasıl kurtulur ve güzel ahlakla nasıl ahlaklanabilir?
33 Kur’ân-ı Kerim’in bir takım surelerin faziletleri ile ilgili yalan içeren mesajlar
34 Kredi kartını kullanımından dolayı nakit para kazanmanın hükmü
35 Tüm işlerimizde her şeyi Allah’a havale etmemiz mi gerekir?
36 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
37 Ayakkabı üzerinde meshin hükümleri
38  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
39 Kişinin kızgınlık anında Boşanması
40 Doğum günü kutlamak amacıyla verilen tatlı ve hediyelerin kabul etmenin hükmü
41 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
42 İslam Fıkıh Akademisi’nin kredi kartı ve bununla ilgili ödenen masraflar hakkındaki kararı
43 İlim talebesinin adabı
44 Abdest almanın şekli
45 Kur’ân-ı Kerim’in bazı sureleriyle alay ve maskara içeren espri ve şakalardan sakındırmak.
46 Cinsel uyarıcı ürünleri kullanmanın hükmü
47 Gençlerin öne sürdükleri evlilik engelleri gerçekten evlilik için mazeret görülebilir mi?
48 Koca, eşini tehdit ve korkutma amacıyla sen boşsun dedi
49 Bilmeden Kıble’nin tersine namaz kılmak
50 Şirk ve Küfür meselesinde cahil kişinin mazeretli olduğuna dair şer’î deliller
51 Cehaletin özür olup olmaması hakkında
52 Hicri Yılbaşını Kutlamanın Hükmü
53 Tekfir Etmenin Kriterleri
54 Kafir bir hakimin veya batı ülkelerindeki mahkemelerin boşama kararları geçerli midir?
55 Kurban etinden yemek ve dağıtmak hakkında
56 Kurban Keserken Niyeti Telaffuz Eder Mi?
57 Teşrik Günlerinde Oruç Tutmanın Hükmü
58 Kurban Bayramı Günü’nün Fazileti
59 Bayram Namazı Kılınan Yere Gelen İçin Meşru Olan Şeyler
60 Kurban kesmek, kurban parasını sadaka olarak vermekten daha hayırlıdır.
61 Bayram Namazının Kılınışı
62 Peygamber Efendimizin Bayram Namazlarını Kılma Şekli
63 Bayram namazı, Cuma gününe denk geldiği ile ilgili Daimi Fetva Komisyonun fetvası:
64 Kurban Keserken Ne Söylenir?
65 Kurban kesmek kimlerden geçerli olur?
66 Kurban Bayramı Günü Kurban Kesenin Ailesinin Saçlarını ve Tırnaklarını Kesmesi
67 Kurban’ın Tanımı Ve Hükmü
68 Veda Tavafında Yapılan Hatalar
69 Mutlak ve Mukayyed Tekbir (Fazileti, Vakti ve Yapılış şekli)
70 Zilhicce Ayı’nın İlk Sekiz Gününde Hacca giden veya gitmeyenlere Oruç Tutmanın Müstehap Olması
71 Cemreleri taşlama sırasında yapılan yanlışlar…
72 Kurban vermek isteyen kişinin kaçınması gereken şeyler nelerdir?
73 Arafat Vakfe’si içintaharet şart değildir.
74 Küsuf (Güneş Tutulması ) Namazı Kılma Şekli
75 Kadın Hacc ve Umrede saçını nasıl kısaltır?
76 Tavaf ve say için taharet gerekir mi?
77 Tavaf’ın şartları ve vacipleri
78 Hac ve Umre için Mîkat’a varan kişi ne yapması gerekir?
79 Mikattan ihrama girmek Haccın vaciplerindendir
80 Tamettu’ Haccın kurbanı Harem’in dışında kesilebilir mi?
81 Mina'da gecelemekten muaf tutulan kişiler
82 Hacc'da hata yaparak 11. Günde acele edenin hükmü
83 Cemrelerin (şeytanın) taşlanacağı vakit
84 Yasaklı olan bir şeyi yapmanın fidyesini Harem’de mi yoksa yasağın çiğnendiği yerde mi verilmelidir?
85 Haccın Rükünleri, Farzları ve Sünnetleri
86 Kadının mahremsiz kafile ile birlikte hacca gitmesi
87 Namazı terk edeni davet etmenin en iyi yöntemi ve bidat ehline uygun tavır takınmak
88 Kilise üzerinde bulunan bir dairede oturmak
89 Cemaatla kılınan namazda memum’um imama yetiştiği rekât, me’mumun ilk rekâtıdır.
90 Yemin kefareti; fakirleri yedirmek veya giydirmek veya köle azad etmek mümkün olmadığı takdirde oruçla eda edilir.
91 Bayramın Adabı ve sünnetleri
92 Fitre (fıtır sadakası) kime verilir?
93 İki bayram namazın hükmü
94 Fitre’nin (fıtır sadakası) çıkarılacağı yiyecek türleri
95 Müslümanlar Oruç konusunda neden birliktelik oluşturmuyor?
96 Ramazan orucu fitre sadakası verilmeden kabul edilmez mi?
97 Kadir gecesi ne zamandır ve nasıl ihya ederiz?
98 İtikaf’în sevabı
99 Ramazan ayın son on gecesi, ay ister tam ister eksik olsun, ayın yirmi birinci geceden başlar.
100 İtikaf’ın hükmü ve meşruiyetinin dellilleri