Yeni Fatvalar

1 Şaban ayının tümünü oruç tutmak mustehap mı?
2 İçki içmenin cezası nedir? İçki içen kimsenin namaz kılması ve oruç tutması kabul olur mu?
3 Allah sevgisi, ne zaman insanı azaptan korur
4 Cünüp iken ölen kişinin durumu
5 Yemin kefareti nedir?
6 Tövbeden sonra haram mallara ne yapılır?
7 Tedirginlik tedavisinde en iyi yöntem nedir?
8 Organların ameli, imanın bir parçası ve bir rüknü olup o ameller olmadan iman sahih olmaz.
9 Sevgi ve haram olan ilişkilerin arasındaki fark
10 Ölüyü defnetmek ve ailesinin taziyesini yapma adabı
11 Madde bağımlısı kardeşimle nasıl bir ilişki kurmam gerekli?
12 Genetik kusurlu bir kadınla evliliğin hükmü nedir? ayrıca bu kadından doğuştan özürlü çocuk doğmaması için hamileliği engellemenin hükmü nedir?
13 Allah’ın Has Kulları Olan Ehli Kur’an Kimlerdir?
14 Üzeninden on yıl geçse bile geçersiz olan bir akit tekrar baştan yapılmalıdır.
15 Fıkhî bir mezhebe bağlanmak kendi başına ayırımcılık değildir
16 Kocasına Yas Tutan Kadının Uzak Durması Gereken Şeyler
17 Malın zekâtını kanserli çocuklar hastanesi’ne vermenin hükmü
18 Tövbe etmek
19 Erkekler için giyimle ilgili hükümler
20 Günah işlemek ve günah işlemenin kişi üzerindeki etkisi
21 Namazda gözleri yummanın hükmü
22 Hırsızlık içinde yetişti, namazı ve orucu bıraktı ancak tövbe etmek istiyor.
23 Kırmızı algler
24 Puan ve düzeyleriyle oyun hesabını satmanın hükmü
25 Bir kişi yazı, tercüme veya tasarımla ilgili bir iş alır daha sonra bu işleri ücret karşılığında başkasına yaptırma hakkında
26 Kulaktan kılları ateşle aldırmanın hükmü
27 Avukatlık mesleğinde çalışıanın üzerinde vacip olan hususlar
28 Allah’a ortak koşan kişi affedilir mi? Bu kişi tövbe ettikten sonra İmanını nasıl güçlendirebilir?
29 Cari banka hesabına gelen hediyeler.
30 İslam’da mürtet niçin öldürülür?
31 Başın etrafını kısaltmak yasak olan Kaza’ tıraşına girer mi?
32 Elektroşok ile sinekleri öldürmek
33 Eğitim amacıyla Küfür beldelerine seyahat etmenin şartları
34 Kadın ve Erkeğin bir arada bulunmasının haram oluşu
35 Vesvese ve çözümü
36 Gayrı Müslimlerin bayramlarında veya Krismas (Noel) günlerinde indirimli fiyatlardan dolayı elbise vb. şeylerin almanın hükmü
37 Gayri Müslimlerin bayramlarıyla ilgili hediyelik eşyalarda iş yapmak caiz mi?
38 Vitir namazını kılmada gevşek davranmak
39 Erkeğin saç tıraşı şekilleri hakkında
40 Elektronik oyunlar
41 Ahiret gününe imanın gerçeği
42 Bir şahıs Ayetten delil getirerek velilerin bizi koruduklarına inanır
43 Ehli beyt kimdirler
44 Adem aleyhisselam’ın Muhammed sallallahu aleyhi vesellem ile tevessül ettiğine dair rivayet edilen hadisin batıl olması
45 İbn Hacer el Askalani, Mevlid kandilinin kutlamasını caiz görmüş mü?
46 Okula gidecek çocuğuma korku ve endişe hissettirmeden olası sıkıştırma ve rahatsız edici hareketlere karşı nasıl uyarabilirim.
47 Münasebetler de telefondan gönderilen mesajların hükmü
48 Kız kardeşlerin hakkı olan mirası yeme günahından tövbe etmek
49 Yatmadan önce Mülk suresini dinleyen kimse, Mülk suresini okumanın sevabını alır mı?
50 Antibiyotik verilen tavukların yiyenlere zararı dokunması hakkında
51 Müslüman, kötü davranışlardan nasıl kurtulur ve güzel ahlakla nasıl ahlaklanabilir?
52 Kur’ân-ı Kerim’in bir takım surelerin faziletleri ile ilgili yalan içeren mesajlar
53 Kredi kartını kullanımından dolayı nakit para kazanmanın hükmü
54 Tüm işlerimizde her şeyi Allah’a havale etmemiz mi gerekir?
55 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
56 Ayakkabı üzerinde meshin hükümleri
57  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
58 Kişinin kızgınlık anında Boşanması
59 Doğum günü kutlamak amacıyla verilen tatlı ve hediyelerin kabul etmenin hükmü
60 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
61 İslam Fıkıh Akademisi’nin kredi kartı ve bununla ilgili ödenen masraflar hakkındaki kararı
62 İlim talebesinin adabı
63 Abdest almanın şekli
64 Kur’ân-ı Kerim’in bazı sureleriyle alay ve maskara içeren espri ve şakalardan sakındırmak.
65 Cinsel uyarıcı ürünleri kullanmanın hükmü
66 Gençlerin öne sürdükleri evlilik engelleri gerçekten evlilik için mazeret görülebilir mi?
67 Koca, eşini tehdit ve korkutma amacıyla sen boşsun dedi
68 Bilmeden Kıble’nin tersine namaz kılmak
69 Şirk ve Küfür meselesinde cahil kişinin mazeretli olduğuna dair şer’î deliller
70 Cehaletin özür olup olmaması hakkında
71 Hicri Yılbaşını Kutlamanın Hükmü
72 Tekfir Etmenin Kriterleri
73 Kafir bir hakimin veya batı ülkelerindeki mahkemelerin boşama kararları geçerli midir?
74 Kurban etinden yemek ve dağıtmak hakkında
75 Kurban Keserken Niyeti Telaffuz Eder Mi?
76 Teşrik Günlerinde Oruç Tutmanın Hükmü
77 Kurban Bayramı Günü’nün Fazileti
78 Bayram Namazı Kılınan Yere Gelen İçin Meşru Olan Şeyler
79 Kurban kesmek, kurban parasını sadaka olarak vermekten daha hayırlıdır.
80 Bayram Namazının Kılınışı
81 Peygamber Efendimizin Bayram Namazlarını Kılma Şekli
82 Bayram namazı, Cuma gününe denk geldiği ile ilgili Daimi Fetva Komisyonun fetvası:
83 Kurban Keserken Ne Söylenir?
84 Kurban kesmek kimlerden geçerli olur?
85 Kurban Bayramı Günü Kurban Kesenin Ailesinin Saçlarını ve Tırnaklarını Kesmesi
86 Kurban’ın Tanımı Ve Hükmü
87 Veda Tavafında Yapılan Hatalar
88 Mutlak ve Mukayyed Tekbir (Fazileti, Vakti ve Yapılış şekli)
89 Zilhicce Ayı’nın İlk Sekiz Gününde Hacca giden veya gitmeyenlere Oruç Tutmanın Müstehap Olması
90 Cemreleri taşlama sırasında yapılan yanlışlar…
91 Kurban vermek isteyen kişinin kaçınması gereken şeyler nelerdir?
92 Arafat Vakfe’si içintaharet şart değildir.
93 Küsuf (Güneş Tutulması ) Namazı Kılma Şekli
94 Kadın Hacc ve Umrede saçını nasıl kısaltır?
95 Tavaf ve say için taharet gerekir mi?
96 Tavaf’ın şartları ve vacipleri
97 Hac ve Umre için Mîkat’a varan kişi ne yapması gerekir?
98 Mikattan ihrama girmek Haccın vaciplerindendir
99 Tamettu’ Haccın kurbanı Harem’in dışında kesilebilir mi?
100 Mina'da gecelemekten muaf tutulan kişiler