Yeni Fatvalar

1 Veda Tavafında Yapılan Hatalar
2 Mutlak ve Mukayyed Tekbir (Fazileti, Vakti ve Yapılış şekli)
3 Zilhicce Ayı’nın İlk Sekiz Gününde Hacca giden veya gitmeyenlere Oruç Tutmanın Müstehap Olması
4 Cemreleri taşlama sırasında yapılan yanlışlar…
5 Kurban vermek isteyen kişinin kaçınması gereken şeyler nelerdir?
6 Arafat Vakfe’si içintaharet şart değildir.
7 Küsuf (Güneş Tutulması ) Namazı Kılma Şekli
8 Kadın Hacc ve Umrede saçını nasıl kısaltır?
9 Tavaf ve say için taharet gerekir mi?
10 Tavaf’ın şartları ve vacipleri
11 Hac ve Umre için Mîkat’a varan kişi ne yapması gerekir?
12 Mikattan ihrama girmek Haccın vaciplerindendir
13 Tamettu’ Haccın kurbanı Harem’in dışında kesilebilir mi?
14 Mina'da gecelemekten muaf tutulan kişiler
15 Hacc'da hata yaparak 11. Günde acele edenin hükmü
16 Cemrelerin (şeytanın) taşlanacağı vakit
17 Yasaklı olan bir şeyi yapmanın fidyesini Harem’de mi yoksa yasağın çiğnendiği yerde mi verilmelidir?
18 Haccın Rükünleri, Farzları ve Sünnetleri
19 Kadının mahremsiz kafile ile birlikte hacca gitmesi
20 Namazı terk edeni davet etmenin en iyi yöntemi ve bidat ehline uygun tavır takınmak
21 Kilise üzerinde bulunan bir dairede oturmak
22 Cemaatla kılınan namazda memum’um imama yetiştiği rekât, me’mumun ilk rekâtıdır.
23 Yemin kefareti; fakirleri yedirmek veya giydirmek veya köle azad etmek mümkün olmadığı takdirde oruçla eda edilir.
24 Bayramın Adabı ve sünnetleri
25 Fitre (fıtır sadakası) kime verilir?
26 İki bayram namazın hükmü
27 Fitre’nin (fıtır sadakası) çıkarılacağı yiyecek türleri
28 Müslümanlar Oruç konusunda neden birliktelik oluşturmuyor?
29 Ramazan orucu fitre sadakası verilmeden kabul edilmez mi?
30 Kadir gecesi ne zamandır ve nasıl ihya ederiz?
31 İtikaf’în sevabı
32 Ramazan ayın son on gecesi, ay ister tam ister eksik olsun, ayın yirmi birinci geceden başlar.
33 İtikaf’ın hükmü ve meşruiyetinin dellilleri
34 Yolculukta oruç tutmak mı daha faziletli yoksa orucu bozmak mı?
35 Hayızlı (adet gören) kadına orucun haram olmasının hikmeti nedir?
36 Başörtüsüz olmak orucu bozar mı?
37 Çocukları oruca alıştırmanın en uygun yaşı kaçtır?
38 Kadın teravih namazını evinde nasıl kılar?
39 Meni akmasına sebep olan düşünce orucu bozar mı?
40 Ramazan ayında salih ameller kaç kat artırılır?
41 İstihaza (özür kanı) gören kadın oruç tutar mı?
42 Ramazan ayı gündüzleyin kulak damlasını kullanmanın hükmü
43 Hamile ve emziren kadının oruç tutma hükümleri
44 Namaz kılmayanın orucu kabul edilmez
45 İftar vaktinde meşru olan zikirler
46 "İşlerini (idarelerini) yürütmek için bir kadını başlarına geçiren bir topluluk asla felah bulmaz." Hadisi hakkında
47 Sabah namazının iki rekat kılınmasının hikmeti
48 İslâm şeriatında kadının devlet başkanı olması câiz midir?
49 Namaz kılmayan kimseyle evlenmek zinâ mıdır? Bu durumda dünyaya gelen çocukların dînî hükmü nedir?
50 Su içerken kıbleye yönelmenin hükmü nedir?
51 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Âişe'ye elinin kesilmesi için bedduâ etmiş midir?
52 Abdestli olduğu halde çorabını çıkardıktan sonra başka bir çorap giyen, tekrar abdest alırken bu çorabının üzerini mesh eden, sonra da namaz kılan kimsenin namazı sahih midir?
53 İncil ve Tevrat'ı tedarik etmenin ve bunlara sahip olmanın hükmü
54 Oturarak su içmenin hikmeti
55 Meleklerin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i koruyup himâye etmeleri
56 Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- içki içtiğine dâir Râfızîlerin iftiraları
57 Câmi imamına veya müezzinine zekat malından vermek câiz midir?
58 Bir Yahudi veya Hıristiyan Allah'ı birliyor, fakat Kur'an ile hükmetmiyorsa, hükmü nedir?
59 Sadece Cuma namaz kılmakla yetinen kimse kâfir değil midir?
60 İslâm dînini öğrenmek isteyen yeni müslüman kimse
61 Tasavvuf tarikatları ve müslümanın bu tarikatlara karşı tavrı
62 Kadının, hâkimlik (yargıçlık) yapması câiz değildir
63 Araç ve uçakta namaz
64 Hayır fonlarının mallarına zekat yoktur
65 Gece namazlarında kıraatın sesli, gündüz namazlarında da gizli (sessiz) olmasının hikmeti
66 Tasavvuf tarikatları ve bu tarikatlara katılmanın hükmü
67 Ayakta su içmenin hükmü
68 İslâm dînine girme imkânı var mı diye soran bir hıristiyan
69 Zekat mallarının, Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarına (Kur'an kurslarına) harcanması câiz değildir
70 Namazın dünyadaki faydaları nelerdir?
71 Miladi yılbaşı münasebetiyle müslümanların birbirlerini tebrik etmelerinin hükmü
72 Çalıştığı şirketi, her yıl Noel yortusu yemeği adını verdiği akşam yemeği düzenlemektedir
73 Kutlama vaktinin dışında "Cadılar Bayramı" şekeri satın almanın hükmü
74 Bazı müslümanların, kilisede kutlanacak olan Noel yortusu reklamı yapmalarının hükmü nedir?
75 Bazı münasebetlerde ve bayramlarda yapılan kutlamalarda câiz olan şeylerle câiz olmayan şeyler
76 Paskalya bayramı (Diriliş Yortusu) kutlamalarında hazır bulunmanın hükmü
77 Rebiülevvel ayını kutlamak hakkındaki hadisin aslı yoktur
78 Müslümanın, müslümanların ve kâfirlerin kutlamalarına katılma halleri ve bunlarla ilgili hükümler
79 Teşrik günlerinde oruç tutmanın hükmü
80 Teşrik günleri
81 Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz
82 Ölmüş kimselerin veya Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in adına kurban kesmek
83 Kurbanı kesecek kimsenin, müslüman olması ve onu kurban niyetiyle kesmesi şarttır
84 İçerisinde bayram günü de olmak üzere Zilhicce'nin ilk on gününde oruç tutmak müstehap mıdır?
85 Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir
86 Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması
87 Hayatta olan kimse, ölen birisini rüyâsında gördüğü zaman onun adına sadaka vermeli midir?
88 Bir evlat, babasından aldığı günlük harçlığı tasadduk ederse, bunun ecri babasına mı, yoksa oğluna mı döner?
89 Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar
90 Ölüye bağışlanan sadakanın sevâbının ölüye nurdan bir tabakta sunulması hakkında rivâyet edilen uydurma hadis
91 İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir
92 Hayatta olanları sadakanın sevabına ortak etmek
93 Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü
94 'Ölülerden birisinin, hayatta olanlardan birisinden kendisine su içirmesini istemesi' rüyâsının yorumu nedir?
95 Müslüman, kaybettiği bir şeyini bulup alan kimseye, onu sadaka olarak bağışlarsa, bundan dolayı ecir kazanır mı?
96 Ölüden şefaat dilemek veya ona yalvarmak câiz midir?
97 Kabzetmeden (eline almadan) önce sadakadan dönmek (vermekten vazgeçmek)
98 Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?
99 "Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur
100 Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?