Yeni Fatvalar

1 Cemaatla kılınan namazda memum’um imama yetiştiği rekât, me’mumun ilk rekâtıdır.
2 Yemin kefareti; fakirleri yedirmek veya giydirmek veya köle azad etmek mümkün olmadığı takdirde oruçla eda edilir.
3 Bayramın Adabı ve sünnetleri
4 Fitre (fıtır sadakası) kime verilir?
5 İki bayram namazın hükmü
6 Fitre’nin (fıtır sadakası) çıkarılacağı yiyecek türleri
7 Müslümanlar Oruç konusunda neden birliktelik oluşturmuyor?
8 Ramazan orucu fitre sadakası verilmeden kabul edilmez mi?
9 Kadir gecesi ne zamandır ve nasıl ihya ederiz?
10 İtikaf’în sevabı
11 Ramazan ayın son on gecesi, ay ister tam ister eksik olsun, ayın yirmi birinci geceden başlar.
12 İtikaf’ın hükmü ve meşruiyetinin dellilleri
13 Yolculukta oruç tutmak mı daha faziletli yoksa orucu bozmak mı?
14 Hayızlı (adet gören) kadına orucun haram olmasının hikmeti nedir?
15 Başörtüsüz olmak orucu bozar mı?
16 Çocukları oruca alıştırmanın en uygun yaşı kaçtır?
17 Kadın teravih namazını evinde nasıl kılar?
18 Meni akmasına sebep olan düşünce orucu bozar mı?
19 Ramazan ayında salih ameller kaç kat artırılır?
20 İstihaza (özür kanı) gören kadın oruç tutar mı?
21 Ramazan ayı gündüzleyin kulak damlasını kullanmanın hükmü
22 Hamile ve emziren kadının oruç tutma hükümleri
23 Namaz kılmayanın orucu kabul edilmez
24 İftar vaktinde meşru olan zikirler
25 "İşlerini (idarelerini) yürütmek için bir kadını başlarına geçiren bir topluluk asla felah bulmaz." Hadisi hakkında
26 Sabah namazının iki rekat kılınmasının hikmeti
27 İslâm şeriatında kadının devlet başkanı olması câiz midir?
28 Namaz kılmayan kimseyle evlenmek zinâ mıdır? Bu durumda dünyaya gelen çocukların dînî hükmü nedir?
29 Su içerken kıbleye yönelmenin hükmü nedir?
30 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Âişe'ye elinin kesilmesi için bedduâ etmiş midir?
31 Abdestli olduğu halde çorabını çıkardıktan sonra başka bir çorap giyen, tekrar abdest alırken bu çorabının üzerini mesh eden, sonra da namaz kılan kimsenin namazı sahih midir?
32 İncil ve Tevrat'ı tedarik etmenin ve bunlara sahip olmanın hükmü
33 Oturarak su içmenin hikmeti
34 Meleklerin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i koruyup himâye etmeleri
35 Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- içki içtiğine dâir Râfızîlerin iftiraları
36 Câmi imamına veya müezzinine zekat malından vermek câiz midir?
37 Bir Yahudi veya Hıristiyan Allah'ı birliyor, fakat Kur'an ile hükmetmiyorsa, hükmü nedir?
38 Sadece Cuma namaz kılmakla yetinen kimse kâfir değil midir?
39 İslâm dînini öğrenmek isteyen yeni müslüman kimse
40 Tasavvuf tarikatları ve müslümanın bu tarikatlara karşı tavrı
41 Kadının, hâkimlik (yargıçlık) yapması câiz değildir
42 Araç ve uçakta namaz
43 Hayır fonlarının mallarına zekat yoktur
44 Gece namazlarında kıraatın sesli, gündüz namazlarında da gizli (sessiz) olmasının hikmeti
45 Tasavvuf tarikatları ve bu tarikatlara katılmanın hükmü
46 Ayakta su içmenin hükmü
47 İslâm dînine girme imkânı var mı diye soran bir hıristiyan
48 Zekat mallarının, Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarına (Kur'an kurslarına) harcanması câiz değildir
49 Namazın dünyadaki faydaları nelerdir?
50 Miladi yılbaşı münasebetiyle müslümanların birbirlerini tebrik etmelerinin hükmü
51 Çalıştığı şirketi, her yıl Noel yortusu yemeği adını verdiği akşam yemeği düzenlemektedir
52 Kutlama vaktinin dışında "Cadılar Bayramı" şekeri satın almanın hükmü
53 Bazı müslümanların, kilisede kutlanacak olan Noel yortusu reklamı yapmalarının hükmü nedir?
54 Bazı münasebetlerde ve bayramlarda yapılan kutlamalarda câiz olan şeylerle câiz olmayan şeyler
55 Paskalya bayramı (Diriliş Yortusu) kutlamalarında hazır bulunmanın hükmü
56 Rebiülevvel ayını kutlamak hakkındaki hadisin aslı yoktur
57 Müslümanın, müslümanların ve kâfirlerin kutlamalarına katılma halleri ve bunlarla ilgili hükümler
58 Teşrik günlerinde oruç tutmanın hükmü
59 Teşrik günleri
60 Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz
61 Ölmüş kimselerin veya Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in adına kurban kesmek
62 Kurbanı kesecek kimsenin, müslüman olması ve onu kurban niyetiyle kesmesi şarttır
63 İçerisinde bayram günü de olmak üzere Zilhicce'nin ilk on gününde oruç tutmak müstehap mıdır?
64 Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir
65 Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması
66 Hayatta olan kimse, ölen birisini rüyâsında gördüğü zaman onun adına sadaka vermeli midir?
67 Bir evlat, babasından aldığı günlük harçlığı tasadduk ederse, bunun ecri babasına mı, yoksa oğluna mı döner?
68 Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar
69 Ölüye bağışlanan sadakanın sevâbının ölüye nurdan bir tabakta sunulması hakkında rivâyet edilen uydurma hadis
70 İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir
71 Hayatta olanları sadakanın sevabına ortak etmek
72 Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü
73 'Ölülerden birisinin, hayatta olanlardan birisinden kendisine su içirmesini istemesi' rüyâsının yorumu nedir?
74 Müslüman, kaybettiği bir şeyini bulup alan kimseye, onu sadaka olarak bağışlarsa, bundan dolayı ecir kazanır mı?
75 Ölüden şefaat dilemek veya ona yalvarmak câiz midir?
76 Kabzetmeden (eline almadan) önce sadakadan dönmek (vermekten vazgeçmek)
77 Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?
78 "Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur
79 Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?
80 Anne ve babaya yapılan duânın rızık getirdiğine dâir Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bir hadis sâbit midir?
81 Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.
82 Ölünün adına sadaka vermek (tasadduk etmek) ve ölünün bunu bilmesi
83 "Ölülerinize sadakayla merhamet ediniz" hadisi
84 "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisi zayıftır, sahih değildir
85 Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?
86 Oruçlu olduğu halde birisine kendisinin oruçlu olmadığını söyleyen kimsenin orucunun hükmü nedir?
87 Sakalı kesmek orucu bozar mı?
88 İftarı açmakta acele etmek, iftarı ertelemekten daha fazîletlidir
89 Oruç tutan ve yalan söyleyen kimse
90 Oruçlunun, birisine sövmesi câiz değildir
91 Oruçlu iken ihtiyaçtan dolayı yemeğin tadına bakmak ve unutarak tadına baktığı şeyi yutmak
92 Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
93 Ameliyat yapan bir doktor iftarını erteleyebilir mi?
94 Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi?
95 Müslümanlar niçin oruç tutmaktadırlar?
96 Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı sünnetleri
97 Terâvih namazının fazîleti
98 Ramazan süresince müslüman için önerilen program
99 Orucun bazı sünnetleri
100 Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)