Thu 13 Jm2 1436 - 2 April 2015
8872
Seorang Bocah Mencuri Harta Lalu Memberikannya Kepada Ayahnya
Seorang bocah mencuri harta lalu menyerahkannya kepada ayahnya. Kemudian si ayah meninggal dan tidak meninggalkan harta sedikitpun. Apakah si anak berkewajiban mengembalikan harta tersebut setelah ia baligh?


Alhamdulillah, benar! Ia berkewajiban mengembalikannya. Wallahu a'lam.
Dinukil dari fatwa Imam An-Nawawi hal 144.