Sun 29 Saf 1436 - 21 December 2014
8872
Seorang Bocah Mencuri Harta Lalu Memberikannya Kepada Ayahnya
Seorang bocah mencuri harta lalu menyerahkannya kepada ayahnya. Kemudian si ayah meninggal dan tidak meninggalkan harta sedikitpun. Apakah si anak berkewajiban mengembalikan harta tersebut setelah ia baligh?


Alhamdulillah, benar! Ia berkewajiban mengembalikannya. Wallahu a'lam.
Dinukil dari fatwa Imam An-Nawawi hal 144.