Thursday 18 Rabi‘ at-akhir 1442 - 3 December 2020
English

Al-‘Aariyah (borrowing)