Perşembe 12 Şevval 1441 - 4 Haziran 2020
Türkçe

ZİNA YAPMA DÜŞÜNCESİNE KARŞI GELMEK

Soru

Müslüman bir kadın zina yapmak düşüncesinde kendini buluyorsa ne yapmalıdır?

Cevap metni

Bütün Övgüler Allah'adır.

Zina yapma düşüncesinde iki tablo vardır:

Birincisi: Kişide karar kılmayan soyut hatıra gelen düşüncelerdir. İnsan bu durumlarla suçlanmaz. Ancak bunlardan kurtulması gerekir ki bundan sonraki bir aşamaya kişiyi sürüklemesin.

İkincisi: Bunu yapmaya kurgulanmış ve niyet etmiş bir düşüncedir ki kişi bu durumu şu hallerle tedavi etmelidir:

1- Ciddi anlamda evliliği düşünmelidir. Çünkü her Müslüman erkek ve kadını koruyan şer'i ve fıtri bir durumdur.

2- Evlenemiyorsa oruç tutmalıdır.

3- Müslüman erkek ve kadını Kur'an tilaveti, nafile namazlar, kendisi ile Allah arasındaki yapacağı ibadetler ile imanlarını güçlendirmeye özen göstermelidir.

4- Salih arkadaşları edinmeye özen göstermek

5- Şehveti kabartacak her işten uzaklaşmaktır. Bunun en belirgini harama bakmaktır.

6- Dünya ve ahrette zinanın sonuçlarını düşünmek, kötü izlerinin sahibinin o anda bulduğu acele lezzet ile kıyaslanmayacağını bilmek.

Kaynak: Şeyh Muhammed ed-Duveyş

görüş bildirimi