Pazartesi 23 Cemaziyes-Sani 1441 - 17 Şubat 2020
Türkçe

106483

03-08-2019

Ramazan kazasını niyet ederek Arefe gününde oruç tutmak

03-08-2019

40389

05-06-2019

Ramazan kazasını yapmadan önce altı şevval orucuna başlamak

05-06-2019

232694

05-05-2019

Ramazan ayında mazeretsiz oruç tutmayanın hükmü nedir?

05-05-2019

50692

11-04-2019

Sayısını ve hükmünü bilmediği çok sayıda günleri oruçsuz geçiren kişinin durumu

11-04-2019

50651

04-04-2019

Kaza orucuna başlamadan hamile kalan ve oruç tutamayan kişinin durumu

04-04-2019

21710

11-05-2018

Oruç kazasının ertelenmesi

11-05-2018

38867

27-04-2018

Kadın, adetli günlerinde bilmeden oruç tutarsa ne yapar?

27-04-2018

272947

25-04-2018

Orucun bozulduğunu sandı ancak ayın hürmeti için oruç tutmaya devam etti, sonra orucun bozulmadığını öğrendi bu durumda kaza gerekir mi?

25-04-2018

49985

23-04-2018

Vacip olan oruç kazasında iftar etmenin hükmü

23-04-2018

254760

21-04-2018

Ramazan ayının kazası mı önce tutulur yoksa adak orucu veya yeminin keffareti mi?

21-04-2018

21049

19-09-2015

Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz

19-09-2015

214153

11-07-2015

Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?

11-07-2015

205789

16-06-2015

Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?

16-06-2015

49884

12-06-2014

Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur

12-06-2014

110757

07-06-2014

Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?

07-06-2014

görüş bildirimi