Pazartesi 6 Şaban 1441 - 30 Mart 2020
Türkçe

98334

07-08-2019

Arefe gününde oruç tutmanın sünnet olmadığı söylemine cevap

07-08-2019

178369

18-09-2018

Her kim Aşure günü oruçsuz sabahlarsa, daha sonra Aşure günü olduğunu bilirse, ne yapar?

18-09-2018

176290

14-09-2018

Aşure günü orucu, sadece küçük günahlarına kefarettir, büyük günahlar ise ancak tövbe ile affedilir.

14-09-2018

21311

12-09-2018

Muharrem ayında çokça nafile orucu tutmanın fazileti

12-09-2018

225093

10-09-2018

Aşure orucuna niyetlendi ancak oruç tutmadı, kaçırdığı sevap ve fazileti nasıl telafi edebilir?

10-09-2018

13726

03-05-2018

Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmanın yasak olması

03-05-2018

13729

19-04-2018

Şaban ayının tümünü oruç tutmak mustehap mı?

19-04-2018

21785

26-10-2017

 Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu

26-10-2017

21775

23-10-2017

Âşûrâ günü orucunun fazîleti

23-10-2017

66193

30-08-2017

Teşrik Günlerinde Oruç Tutmanın Hükmü

30-08-2017

84271

20-08-2017

Zilhicce Ayı’nın İlk Sekiz Gününde Hacca giden veya gitmeyenlere Oruç Tutmanın Müstehap Olması

20-08-2017

161716

25-11-2014

Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?

25-11-2014

128423

03-11-2014

Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?

03-11-2014

128256

02-11-2014

Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak

02-11-2014

21819

01-11-2014

Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?

01-11-2014

görüş bildirimi