Çarşamba 24 Safer 1441 - 23 Ekim 2019
Türkçe

Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

231029

21-06-2019

Sosyal medya aracılığıyla cenaze ilanlarını vermek

21-06-2019

97098

11-04-2018

Cünüp iken ölen kişinin durumu

11-04-2018

10373

24-03-2018

Ölüyü defnetmek ve ailesinin taziyesini yapma adabı

24-03-2018

216947

10-08-2015

Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar

10-08-2015

209278

06-08-2015

İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir

06-08-2015

220923

02-08-2015

Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü

02-08-2015

200177

17-07-2015

Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.

17-07-2015

174753

05-06-2015

Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi

05-06-2015

138768

09-05-2015

Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?

09-05-2015

102322

01-05-2015

Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak

01-05-2015

12322

29-04-2015

Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü

29-04-2015

9304

25-04-2015

Ölüye Fatiha okumak

25-04-2015

158315

12-03-2015

Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?

12-03-2015

763

06-03-2015

Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?

06-03-2015

121010

24-12-2014

Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir

24-12-2014

görüş bildirimi