Çarşamba 14 Rebiüs-Sani 1441 - 11 Aralık 2019
Türkçe

İsim ve Sıfatlar Tevhidi

görüş bildirimi