109311: Arafat'ta öğle ve ikindi namazının farzından sonra nâfile namaz kılmak isteyen kimse


Hacının, Arafat'ta imamla birlikte öğle ve ikindi namazını kıldıktan (cem' ettikten) sonra akşama kadar nâfile namaz kılması câiz midir?

Published Date: 2012-12-19

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe günü öğle ve ikindi namazını Arafat'ta cem-i takdim olarak kıldıktan sonra hiçbir nâfile namaz kılmamıştır. Şayet Arafat'ta nâfile namaz kılmak meşrû olsaydı, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu bizden önce yapmakta daha gayretli olurdu. Hayır ve iyiliğin her türlüsü; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almakta ve O'nun sünnetine uymaktadır.

Muvaffakiyet, Allah'tandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi, Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Kuûd)

("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 211-212)
Create Comments