Pazartesi 27 Cemaziyel-Evvel 1445 - 11 Aralık 2023
Türkçe

Arafat'ta öğle ve ikindi namazının farzından sonra nâfile namaz kılmak isteyen kimse

109311

Yayınlama tarihi : 19-12-2012

Gösterimler : 4949

Soru

Hacının, Arafat'ta imamla birlikte öğle ve ikindi namazını kıldıktan (cem' ettikten) sonra akşama kadar nâfile namaz kılması câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe günü öğle ve ikindi namazını Arafat'ta cem-i takdim olarak kıldıktan sonra hiçbir nâfile namaz kılmamıştır. Şayet Arafat'ta nâfile namaz kılmak meşrû olsaydı, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu bizden önce yapmakta daha gayretli olurdu. Hayır ve iyiliğin her türlüsü; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almakta ve O'nun sünnetine uymaktadır.

Muvaffakiyet, Allah'tandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi, Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Kuûd)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi