1175: ABDEST ALIRKEN MAZMAZANIN YAPILIŞI


Bir insan, abdest alırken ağzına su alıp mazmaza yaparken parmağını ağzına girdirmezse, abdesti bozulur mu? Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- parmağıyla mazmaza yapardı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den haber verilen bu hadis, doğru mudur?

Published Date: 2009-05-02

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Mazmaza yaparken parmağını ağzına girdirmeden abdest alırsa, abdesti geçerlidir. Soruda geçen hadise gelince, o hadisi İmam Ahmed rivâyet etmiştir. Fakat hadisin senedi, zayıftır.

Dâimî Fetvâ Komisyonu, cilt:5, sayfa: 208
Create Comments