125103: Ücretle Kur'an-ı Kerim okumanın haram oluşu


İnsanlara ücretle Kur'an okumanın hükmü nedir?

Published Date: 2012-12-15

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Eğer kastınız insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve onu insanlara ezberletmek ise, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, -ücretin belli olması şartıyla- bu işe karşılık bir ücret almakta bir sakınca yoktur. Zirâ bu konuda gelen sahih hadiste sahâbeden birisi,kendisini yılan sokan kabile reisinin üzerine Kur'an okuyarak onu tedâvi ettiğinden dolayı kendisine bir ücret verilmişti.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.)) [ رواه البخاري ]

"Ücret aldığınız şeylerin en haklısı, Allah'ın Kitabı üzerine aldığınızdır."(Buhârî)

Yok eğer ücretle Kur'an okumaktan murad; herhangi bir münasebette Kur'an tilâvetinin üzerine ücret almak ise, buna karşılık ücret almak câiz değildir.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bunun haram oluşu hakkında ilim ehli arasında hiçbir görüş ayrılığının olmadığını zikretmiştir."

"Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz"; c: 21, s: 211
Create Comments