20518: Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir


Oruçlu iken yemek pişirmek câiz midir?

Published Date: 2015-04-06

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir.

"Gerek duyulduğu takdirde insanın Ramazan'ın gündüzünde (dilinin ucuyla) yemeğin tadına bakmasında bir sakınca yoktur ve (yemeğin tadına bakarken) ondan kasten bir şey yutmadığı sürece de orucu sahihtir."

Bkz: (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 332)
Create Comments