Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir

Soru

Oruçlu iken yemek pişirmek câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir.

"Gerek duyulduğu takdirde insanın Ramazan'ın gündüzünde (dilinin ucuyla) yemeğin tadına bakmasında bir sakınca yoktur ve (yemeğin tadına bakarken) ondan kasten bir şey yutmadığı sürece de orucu sahihtir."

Kaynak: Bkz: (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 332)