27112: TIBBÎ TAHLİL İÇİN ELLE BOŞALMAK CÂİZDİR


Ben, elle boşalmanın (istimnânın) İslâm'da haram olduğunu biliyorum. Fakat bir kimse, kısırlık ve elverişliliği öğrenmek için tıbbî tahliller yaptırmak istediği zaman laboratuvarda çalışanlar kendisinden spermini istemektedirler. Spermi de laboratuvarda elle boşalmaktan başka bir yolla elde etmemiz mümkün değildir. Bu takdirde elle boşalmamız câiz midir?

Published Date: 2010-06-01

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Evet, bu durumda elle boşalmak (istimnâ), câizdir.

Nitekim değerli âlim Abdullah b. Humeyd'in -Allah ona rahmet etsin- fetvâlarında kendisine bu konuda sorulmuş ve o da şöyle cevap vermiştir:

"İhtiyacı olduğundan dolayı elle boşalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Nitekim âlimler şöyle demişlerdir: Kim, ihtiyacı olmaksızın eliyle boşalırsa, kendisine tazir cezası verilir.Bu kimseye gelince, tahlil yaptırmak ve belki kendisinden ya da karısından olan kısırlık hastalığını öğrenmek spermini çıkarmak zorundadır. Bu durumda olan bir kimsenin elle boşalmasında -Allah'ın izniyle- herhangi bir sakınca yoktur."

(Abdullah b. Humeyd'in Fetvâları; s: 271).

          Allah Teâlâ en iyisini bilendir.    

Islam Q&A
Create Comments