48961: Umre yaptıktan sonra saçlarının ucundan kısaltmayı unutan, daha sonra başka bir umre yapan kadın


Ben, umreyi edâ ettikten sonra saçımın ucundan kısaltmayı unuttum. Sonra (Ten'im'e) gidip yeni bir umre için ihrama girdim. Tavaf ve sa'yımı yaptıktan sonra saçımın ucundan kısalttım.
Buna göre yapmış olduğum birinci ve ikinci umremin hükmü nedir?
Bundan dolayı bana ne gerekir?

Published Date: 2013-04-13

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu değerli hocam Abdurrahman el-Berrâk'a sorduğumda o bana şöyle cevap verdi: "Umrenin üzerine başka bir umre dâhil etmek, müslümanların fakihlerinin uygun görmediği bir davranıştır. Buna göre ikinci umre geçersizdir. İkinci umreden sonra saçların kısaltılması ise, birinci umrenin sonunda yapılması gereken şeyin (saçların kısaltılmasının) yerine geçer."
Islam Q&A
Create Comments