5215: Kız erkek amca çocuklarının birbirleriyle oynamaları


Kız erkek amca çocuklarının biri biriyle oynamaları caiz midir?

Published Date: 2011-02-09

Bütün övgüler Allah’adır.

Amca çocukları eğer erkek ve kız iseler ve küçükseler, şehvet sınırına ulaşmadılarsa fitneden emin olunur. Biri biriyle oynamalarında bir beis yoktur. Eğer büyük iseler bunu yapmaları onlara haramdır. Çünkü amcaoğulları mahrem olan sınıfa girmez. Bilakis onlar amcalarının kızlarıdır. Aynı şekilde dayı çocukları da aynıdır. Onlar da yabancıdır.

Allah en iyi bilendir.

Şeyh Muhammed Salih el-Muneccid
Create Comments