Çarşamba 15 Cemaziyel-Evvel 1445 - 29 Kasım 2023
Türkçe

Kız erkek amca çocuklarının birbirleriyle oynamaları

5215

Yayınlama tarihi : 09-02-2011

Gösterimler : 9636

Soru

Kız erkek amca çocuklarının biri biriyle oynamaları caiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Amca çocukları eğer erkek ve kız iseler ve küçükseler, şehvet sınırına ulaşmadılarsa fitneden emin olunur. Biri biriyle oynamalarında bir beis yoktur. Eğer büyük iseler bunu yapmaları onlara haramdır. Çünkü amcaoğulları mahrem olan sınıfa girmez. Bilakis onlar amcalarının kızlarıdır. Aynı şekilde dayı çocukları da aynıdır. Onlar da yabancıdır.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid