Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Site Hakkında

İslam Soru-Cevap sitesi; İslam'a davet, bilim, eğitim alanında faaliyet gösteren bir site olup Soru soran kişinin müslüman olup olmadığına bakılmaksızın, mümkün olduğunca İslam dini ile ilgili görüş ve cevapları kolay ve eksiksiz bir şekilde sunarken sağlam kaynaklara dayanarak vermeyi amaçlar. Bu soruların cevapları, islami yazar ve eğitmen Şeyh Muhammed Salih El Muneccid tarafından denetlenmektedir.

Şeyh Muhammed Salih el Muneccid

Doğumu:

Şeyh 30.12.1380H yılında doğdu.

Eğitimi:

İlkokul, orta ve lise eğitimini Riyad’ta tamamladı.

Daha sonra Zahran iline taşınarak Üniversite eğitimini bitirmiştir.

Hocaları:

Şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Muhammed Bin Salih el Useymin

Şeyh Abdullah bin Abdurrahma el Cibrin

Okuma açısından en fazla istifade ettiği hoca Şeyh Abdurrahman bin Nasır el Berak’tır.

Kur’an tilavetini Şeyh Said Al Abdullah’ın yanında düzeltmiştir.

İstifade ettiği diğer Hocalar:

Şeyh Salih bin Fevzan Al Fevzan,

Şeyh Abdullah bin Muhammed el Ğuneyman,

Şeyh Muhammed veledi Seyyid el Habibi el Şangiti,

Şeyh Abdurrahan el Zamil

Şeyh Abdurrahman bin Salih el Mahmud.

 

Cevaplama konusunda en fazla istifade ettiği hoca; Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Rahimehullah’tır.

Onunla irtibatı 15 sene boyunca devam etmiştir. Hocayı ders vermeye, Demmam’da davet ve irşada teşvik eden şeyhtir. Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimehullah sayesinde imam hatip ve eğitmen olmuştur.

Davet faaliyetleri:

Haber ilinde Ömer bin Abdulaziz cami imamı ve hatibi.

Verdiği ilmi dersler:

  • İbn Kesir Tefsiri
  • Sahih Buhari şerhi.
  • Şeyhulislam İbn Teymiye Fetvaları
  • Tirmizi Şerhi
  • Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab’ın Tevhid kitabı şerhi.
  • Hafız Abdulğani el Makdisi’nin Umdedetul Ahkam fi el Fıkh kitabı şerhi.
  • Şeyh Sadi’nin fıkıh alanında Menhecul salikin kitabı şerhi.

Ayrıca her Çarşamba günü eğitici dersler verdiği gibi, Riyad ve Cidde’de aylık dersler vermektedir.

Kur’an-ı Kerim Radyosunda cumartesi öğleden sonra saat 2:05’te Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve sahabeleri arasında yaşamak” programını sunmaktadır.

“İslah yolunda adımlar” adlı programını da Çarşamba günü saat 13:00 yayınlanarak pazartesi günü akşam saat 18: 45 te tekrarı yapılmaktadır.

Hocamızın bir çok televizyon programlarında katılarak ve23 sene boyunca 4500 saatten fazla farklı dersler içeren ses kayıtları bulunmaktadır.

Ayrıca hocamızın bir çok telifi bulunmaktadır bunların en önemlisi:

1-    Hayır konularında yardımcı olun
2-    Evlerin islahı için kırk nasihat
3-    Huşu için 33 sebep
4-    Hatalı düzeltmede nebevi yöntemler
5-    Oruç hakkında yetmiş mesele
6-    Üzüntülerin ilacı 
7-    Şer’i yasaklar
8-    Bir çok insanın küçümsediği haramlar
9-    Aşağıdaki durumlarda ne yapmak gerekir
10-    İman zayıflığı olgusu
11-    Allah’ın dini üzerinde sabit kalmanın araçları
12-    Tövbe etmek istiyorum fakat
13-    Şikayetler ve çözümler
14-    Şehvetlerle mücadele 
15-    
16-    1996 yılında“islamqa.com”   adıyla soru ve cevaplarla islam internet sitesini kurmuştur. Bu sitede faaliyetler bugüne kadar sürmektedir.