Salı 13 Zilkade 1445 - 21 Mayıs 2024
Türkçe

ÖLÜLER İÇİN TAVAF YAPMAK VE KUR'AN HATMETMEK

10080

Yayınlama tarihi : 26-09-2009

Gösterimler : 10773

Soru

Ben, bazı akrabalarım veya babam veya ölen dedelerim için bazen nâfile tavaf yapıyorum. Bunun hükmü nedir?
Yine, onlar için Kur'an hatmetmemin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Delil olmadığından dolayı efdal olan, bunu terketmektir. Fakat eğer müslüman iseler, sevdiğin akrabaların veya başka kimseler için sadaka vermen, onlara duâ etmen, onların adına hac ve umre yapman meşrûdur. Onların adına namaz kılmaya, tavaf yapmaya ve Kur'an okumaya gelince, delil olmadığından dolayı efdal olan bunu terketmektir.

Bazı İslâm âlimleri, bu amelleri, sadaka ve duâya kıyas ederek câiz görmüşlerdir. Ama ihtiyatlı olan, bunu terketmektir.

Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz -Allah ona rahmet etsin-,

Kaynak: "Mecmûu Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia"; c: 8, s: 345