Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?

Soru

Bu sene Âşûrâ günü nasıl oruç tutabiliriz?
Biz, Muharrem ayının ne zaman girdiğini şu ana kadar henüz bilemiyoruz. Bu yıl Zilhicce ayı 29 gün mü, yoksa 30 gün müdür?
Âşûrâ günü oruç tutmamız için bu günü nasıl belirleyebiliriz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu sene Âşûrâ günü nasıl oruç tutabiliriz?

Biz, Muharrem ayının ne zaman girdiğini şu ana kadar henüz bilemiyoruz. Bu yıl Zilhicce ayı 29 gün mü, yoksa 30 gün müdür?

Âşûrâ günü oruç tutmamız için bu günü nasıl belirleyebiliriz?

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Zilhicce ayının tam mı (yani 30 gün mü) yoksa eksik mi (yani 29 gün mü) olduğunu bilemezsek ve hiç kimse de Muharrem ayının hilâlini ne zaman gördüğünü bize haber vermezse, bu takdirde biz aslolana döneriz. O da Zilhicce ayını 30 güne tamamlar, sonra da buna dayanarak Âşûrâ gününü (yani Muharrem ayının onuncu gününü) hesap ederiz.

Bir müslüman, Âşûrâ günü orucu için ihtiyatlı davranıp da o gün oruç tuttuğundan emîn olmak isterse, bu takdirde iki gün aralıksız oruç tutmalıdır. Zilhicce ayı 29 gün ise, Âşûrâ gününün ne zaman olduğunu, aynı şekilde Zilhicce ayı 30 gün ise Âşûrâ gününün ne zaman olduğunu hesap ederek bu iki günde oruç tutar. Böylece kesin olarak Âşûrâ günü oruç tutmuş olur.Böylelikle ya Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu gününüya da onuncu ve onbirinci gününü oruç tutmuş olur. Her ikisi de güzel ve hoş bir davranıştır.

Bir kimse, dokuzuncu günü orucu konusunda ihtiyatlı davranmak isterse, ona şunu söyleriz:

Yukarıda zikredilen iki gün oruç tutarsın ve bununla birlikte bu iki günden ayrı olarak bir gün önce oruç tutarsın.Böylelikle ya dokuz, on ve onbirinci günleri ya da sekiz, dokuz ve onuncu günleri oruç tutmuş olursun ki, böyle yaptığın takdirde her iki durumda dokuz ve onuncu günü oruç tutmuş olduğun kesinleşir.

Kim, çalışma şartlarım veya durumum bir günden fazla oruç tutmama uygun değildir. Bu durumda hangi günde oruç tutabilirim? derse, ona şunu söyleriz:

Zilhicce ayını otuz güne tamamlarsın, sonra da Muharrem ayının onuncu gününü hesap ederek o gün oruç tutarsın.

Değerli hocamız Abdulaziz b. Abdullah b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- bu konuda soru sorduğumda kendisinden işittiğim şeyler, yukarıda zikredildiği şekildedir.

Güvenilir bir müslümandan Muharrem ayının başlaması ile ilgili hilâli gördüğüne dâir bir haber bize geldiğinde onun haberine dayanarak oruç tutarız.

Muharrem ayı orucu, genel olarak sünnettir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ. [ روا مسلم ]

"Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur. Farz namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır." (Müslim, hadis no: 1163)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid