Cuma 17 Cemaziyel-Evvel 1445 - 1 Aralık 2023
Türkçe

MERYEM OĞLU İSA MESİH İLE MEHDÎ -ALEYHİMESSELÂM- ARASINDAKİ FARK

10302

Yayınlama tarihi : 21-08-2008

Gösterimler : 15088

Soru

Mehdî ile İsa Mesih arasındaki fark nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet olunan hadislerde belirtildiği üzere, "Beklenen Mehdî" âhir zamanda gelecektir.

Mehdî -aleyhisselâm-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in soyundan olup, adâletli bir devlet başkanıdır.

Mehdî -aleyhisselâm- masum değildir. Âhir zamanda gökten ineceğine ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şeriatıyla hükmedeceğine dâir bir çok hadis rivâyet olunan İsa -aleyhisselâm- ise masumdur.

İsa Mesih ile Mehdî arasındaki fark şudur:

İsa Mesih bir peygamberdir. Mehdî ise adâletli bir devlet başkanıdır.

 Mesih deccâl hakkında detaylı bilgi için 8806 nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid