Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Kainat ve tabiata bakmak ibadet mi?

Soru

Kainata bakmak ibadet sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz tefekkür niyetiyle Allah’ın yarattığı kainata bakmak, düşünceye dalmak, bunları Allah’ın yüceliğine ve kudretine delil olarak sunmak; imanı artıran ibadetlerdendir. Bu nedenle düşünme çağrısı Allah’ın kitabında bir çok yerde tekrarlanmıştır: “De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (Ankebut/20)

 “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğaşiye 17- 20)

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara/164)

İnsan bu yaratıklara bakıp varlıkların hikmetini araştırır, güzel sanatla ortaya koyulmasını hayranlıkla izler ve Allah’ın bunları kendisine nasıl musahher kıldığını düşünürse; imanı artar ve bunun karşılığında sevap kazanır.

Aynı şekilde geçmiş ümmetler işledikleri günah ve isyanlar nedeniyle nasıl yok edildiklerini düşünüp ibret alması da imanı artırır. “Onların tuzaklarının sonunun nasıl olduğuna bir bak! Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik.  İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.” (Neml/51-52)

Sadece eğlence ve zaman geçirmek için kainata bakmak ise ibadet değildir. Bakınmak bir vacipten meşgul etmemesi veya bir harama düşürmemesi şartıyla mubahtır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi