Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Bayanın Namazda Ayaklarını Örtmesinin Hükmü

Soru

Bayanın namazda ayaklarını örtmesinin zorunlu olduğuna dair bir delil var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hür ve sorumluluk sahibi bir kadının namazda yüz ve eller hariç bütün vücudunu örtmesi zorunludur. Çünkü hepsi avrettir. Namaz kıldığında bacak, ayak, baş veya bunların bir kısmı gibi avret yerlerinin bir kısmı ortaya çıkarsa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü nedeniyle namazı sahih olmaz: ‘"Allah, hayız gören bir kadının namazını ancak başörtüsü ile kabul eder". Bu hadisi Ahmed b. Hanbel ve Nesai hariç diğer sünen müellifleri sahih bir rivayet ile rivayet etmişlerdir.

Ebu Davud’tan gelen rivayette  muminlerin annesi Ummu Seleme’nin (radıyallahu anha) Rasûlallah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) kadın üzerinde izar olmaksızın başörtü ve elbiseyle namaz kılabilir mi? diye sorduğunda Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem): ‘Kadın avrettir (örtünmesi gereken kimsedir.)’ buyurmuştur.

Yüze gelince, yabancılar yoksa namazda onu açmak sünnettir. Ayaklara gelince, âlimlerin çoğunluğuna göre onu örtmek farzdır. Bazı alimler ise ayakları açmayı mubah görürler. Ancak âlimlerin çoğunluğuna göre onu örtmek farz açmak ise yasaktır. Buna delil Ebu Davud (rahimehullah) Sunen’inde muminlerin annesi Ummu Seleme (radıyallahu anha)’nın Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e “kadın üzerinde izar olmaksızın başörtü ve elbiseyle namaz kılabilir mi?” sorduğunda Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “eğer elbise bol ve ayakların üstünü kapatacak kadar uzun ise (evet)” dediğini rivayet ettiği hadistir. Ayakları örtmek, her halükârda en iyisi ve en ihtiyatlı olandır. Ellere gelince, bu mesele daha rahattır. Onları açarsan da örtersen de bir mahzur yoktur. Ama bazı alimler onları örtmenin daha iyi olduğunu söylerler.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Fetaval el Mer’a el muslime, Şeyh Abdulaziz bin baz s. 57