Perşembe 19 Şaban 1445 - 29 Şubat 2024
Türkçe

GAYRİ MÜSLİME MÜSTEHAP OLAN SADAKA VERİLEBİLİR Mİ?

105302

Yayınlama tarihi : 12-09-2009

Gösterimler : 28707

Soru

Yardıma muhtaç olan bir kimse, namaz kılmıyorsa, ona sadaka vermek câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Zekâtlar, keffâretler, adaklar, fıtır sadakası gibi dînen vermekle mükellef olunan mâli görevler, kâfirlere verilmez. Ancak kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenen ve müslüman olmaları beklenen kimselere bunlar verilebilir.

Nâfile sadakalarla teberrulara gelince, -yakın akrabalardan birisi olması gibi- eğer bundan bir fayda bekleniyorsa, bunların gayri müslime verilmesi câizdir.

Nitekim Ebu Bekir'in kızı Esmâ kâfir olan annesine iyilikte bulunmak istediği zaman Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ona şöyle buyurmuştu:

"Evet. Git annene iyilikte bulun." (Buhârî ve Müslim).

Zekât ve farz sadakalara gelince, bunların kâfire verilmesi câiz değildir. Ancak kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenen ve müslüman olmaları beklenen kimselere verilebilir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- zekât hakkında şöyle buyurmuştur:

إِنَّكَ تَأْتيِ قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ، فَادْعُهُمْ إِلىَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواَتٍ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَإِنْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئِهِمْ فَتُرَدُّ فيِ فُقَراَئِهِمْ [ رواه البخاري ومسلم ]

“Hiç şüphe yok ki sen, ehl-i kitaptan olan insanların yanına gidiyorsun. Onları (ilk önce) Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına ve benim Allah'ınelçisi olduğuma dâvet et. Sana bu konuda itaat ederlerse, Allah’ın, onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Sana bu konuda itaat ederlerse, Allah’ın, zenginlerinden alınıp fakirlerine (yani müslümanların fakirlerine) verilmek üzere zekâtı farz kıldığını onlara bildir.” (Buhârî ve Müslim).

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi