Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

İnternet Sitesi Tasarımında Çalışmanın Hükmü

Soru

Web site tasarımında çalışıyorum, tasarladığım sitelerde kadın veya adaba aykırı görüntü bulunmamaktadır. Ayrıca siteye müzik ve şarkı da eklemiyorum. Bu şekilde çalıştığımda kazancım helal mi? Şayet site sahibi tasarladığım sitelere müzik, görüntü vb. eklerse bana günah yazılır mı? Çocuk fotoğraflarını siteye eklemem caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Maalesef bu tür konular öyle bir yayıldı ki ve haram yöntemler öyle bir çeşitlendi ki neredeyse haramdan korunmak, helala ulaşmak Müslümanlara zor gelmektedir. Ancak Allah, takva sahiplerine yeterdir. Şüphesiz yüce Allah kullarına sabır ve azimetin karşılığını verecektir.

İslam şeriatında alışveriş ve kiralama kurallarından biri de yapılan işte günah olmaması veya günah işlemeye yardım ve vesile olmamasıdır. Ayrıca harama düşmeye sebep olmamasıdır.

Şeriat bir şeyi haram ettiğinde bu şeye götüren yardım eden her şeyi de haram etmiş olur. Ayrıca harama götüren her türlü yolun kapatılmasını emreder.

Yüce Allah şöyle dedi: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide 2)

Şeyh Abdurrahman el Sadi Rahimehullah şöyle dedi:

Bir kulun her türlü günah ve zulümden sakınması vacip olduğu gibi başkasının da bu tür günahlardan sakınmasına çalışması gerekir. (Tefsirussadi s. 218)

El Mevsua el Fıkhiye 3/140 da şöyle geçer:

İçki yapan bir kimseye üzüm satmak, kumar oynayanlara fındık satmak, kilise yapılması için ev vermek, haç yapan kişiye ahşap satmak, çan yapılması için bakır satmak; caiz değildir. Kısacası müşterinin bir ürünü caiz olmayan bir şeyde kullanacağı bilindiğinde o şeyi müşteriye satmak caiz değildir.

Şayet satıcı veya tasarımcı, bir ürünün veya bir tasarımın haramda kullanılacağını bilirse onu satması veya üretmesi caiz değildir. Şayet kesin bilgi sahibi olmasa bile galib zanda da hüküm aynıdır.

Şayet satıcı şüpheye düşüyor veya ne amaçla kullanılacağını bilmiyorsa satması, üretmesi veya tasarlamasında sakınca yoktur. Sonrasında haramda kullanılsa bile günah sadece kullanıcıya olur.

İbn Hazm Rahimehullah şöyle dedi: Allah’a isyan edilecek hiçbir şeyi satmak caiz değildir. Bu alışveriş geçersiz ve batıl olur. İçki yapan birine herhangi bir ürün (Meyve, tahıl vb.) satmak, varlığa kötü davranan birine herhangi bir varlık satmak, Müslümanlara düşmanlık besleyen birine silah veya binek satmak, giyeceğini bildiği bir erkeğe ipek satmak. Bu durum genel olup yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.”

Saydığımız alışveriş türleri günah ve düşmanlığa açıkça yardımlaşmadır. Bunları feshetmek hayır ve takvaya yardımlaşmadır.

Şayet söz konusu günahların işleneceğini bilinmiyorsa alışveriş geçerlidir. Bir günaha yardım etmediği için günahı yoktur. Şayet müşteri daha sonra haram işlerse günah sadece müşteriye olur, satıcıya olmaz. (el Muhalla 7/522)

Hüküm aynı şekilde sizin için de geçerlidir.

Şayet size gelen müşteri sitesini; banka, pornografik; içki, sigara, domuz eti satışı; film, müzik vb. için kullanacaksa tasarım yapmanız caiz değildir. Ayrıca istediği günaha yardım etmeniz de caiz değildir. Bilakis size vacip olan husus müşteriye nasihat etmeniz ve Allah’tan korkmasını hatırlatmanızdır.

Şayet neden site tasarımını istediğini bilmiyorsanız veya genel olarak mübah ve yararlı konularda kullanılıyorsa bu durumda tasarım yapmanız veya satmanızda sakınca yoktur. Şayet müşteri hem helal hem de haram işinde kullanıyorsa şeriat genel kullanımı esas alır ve istisna üzerinde hüküm bina edilmez.

Tasarladığınız sitelere çocuk fotoğrafları eklemeniz caiz değildir. Zira fotoğrafların haram olduğu daha önce izah edilmiştir. Fotoğraf el ile çizilsin veya fotoğraf makinasıyla çekilmiş olsun hüküm aynıdır. Bu konuda sadece zorunlu olan pasaport vb. durumlar için caizliği istisna edilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi