Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Doktor ve hemşirelerle ilgili bazı hükümler

Soru

Doktor ve hemşirelerin hastalarla olan ilişkileriyle ilgili hükümler nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Doktorlar, yardımcıları, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri her durumda şer’i görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. İslam’ın kelime şehadetten sonra en önemli rüknü olan namazı mutlaka ihmal etmemeleri ve zamanında kılmaları gerekir. Özellikle meşgalet durumlarda şeytan insana olası mazeretler sunarak onu namazdan uzaklaştırabilir. Oysa Müslümanın aklı başında olduğu müddetçe namaz ondan düşmez ve geciktirmek caiz değildir.

Bunun dışında doktor ve hemşirelerin riayet etmesi gereken bir takım şer’i hükümler mevcuttur:

1-Erkek ve kadın çalışanların birlikte çalışmamaları. Şüphesiz karma çalışmanın birey ve topluma çok büyük tehlikeleri mevcuttur.

2-Kadın doktor, hemşire ve çalışanlar; dikkat çekici elbise giymemeleri, süslenmemeleri ve parfüm kullanmamaları. Şüphesiz kadınların yabancı erkeklere karşı süslenmelerinin bir çok günaha davetiye verdiği gizli bir şey değildir.

3-Yabancı erkeklerle konuşurken çekici şekilde konuşmamak. Ayrıca kadınlara özel bölümler oluşturmak mümkündür.

4-El ve yüz dahil kadınların şer’i örtünmeye bağlı kalmaları gerekir.

5-Zaruri ihtiyaç olmadığı takdirde başka kişilerin avretlerine bakmamak. Bununla birlikte erkek erkeğe görünür, kadın da kadına görünür. Ancak bu mümkün olmadığı takdirde zorunlu durumlarda şer’i emanet riayet ederek karşı cinse görülebilir ve sadece hastalıklı bölgeye bakılır. Ayrıca imkan dahilinde kadının eşi veya mahremi bulunması gerekir.

6- Hastane ve kliniklerde çalışanlar, gizlilik ilkesine riayet ederek hastaların mahretmiyetlerini açığa çıkarmamaları gerekir. Şüphesiz sırları ifşa etmek emanet hiyanet etmektir.

7-Çalışanlar kendilerini kafirlere benzetmemeleri gerekir. Şüphesiz bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kesin talimatı olup Müslüman bir kimse diniyle izzetli olması ve kendini ezik görmemesi gerekir.

Daimi Fetva Kurulu 24/401 (Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, Şeyh Abdulaziz Al el Şeyh, Şeyh Abdullah Ğadyan, Şeyh Salih el Fevzan, Şeyh Bekir Ebu Zeyd.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi