Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

"HAYIRLI SABAHLAR" VE "HAYIRLI AKŞAMLAR" DEMENİN HÜKMÜ

105414

Yayınlama tarihi : 06-01-2010

Gösterimler : 24981

Soru

"Hayırlı Sabahlar" ve "Hayırlı Akşamlar" demenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bunda bir sakınca olduğunu bilmiyoruz. Ancak bu söz, selâm verdikten sonra ve kendisine selâm verilen kimsenin de selâmı almasından sonra olmalıdır.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abdullah b. Ğudeyyân, Abdullah b. Kuûd.

Bkz: "İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâlârı"; c: 24, s: 115.

Yine, İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne şöyle sorulmuştur:

Ülkemiz Mısır'da sabahleyin: "Hayırlı sabahlar ey falanca!" diyerek selâmlamak bir gelenek hâline gelmiştir. Bu selâmın İslâm'da hükmü nedir?

CEVAP:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İslâm'ın selâmı: "Esselâmu Aleykum"dur.Eğer "Esselâmu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh" derse, bu daha fazîletlidir. Karşılaştığı kimseye selâm verdikten sonra meselâ "Hayırlı Sabahlar" derse, bunda bir günah yoktur. Ancak karşılaştığı kimseye "Esselâ Aleykum" diyerek selâm vermeden "Hayırlı Sabahlar" derse, şüphesiz kötülük etmiş olur.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abdurrezzak Afîfî, Abdullah b. Ğudeyyân.

Bkz: "İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâlârı"; c: 24, s: 119.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi