Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

HASTALARDAN KAN ALMAK SÛRETİYLE ONLARIN ÜZERİNDE STAJ YAPMANIN HÜKMÜ

105422

Yayınlama tarihi : 20-10-2009

Gösterimler : 6972

Soru

Doktor, hastaların üzerinde kan alma şeklini öğrenmek ve bu işi güzel bir şekilde yapabilmek için defalarca bunun üzerinde eğitim yapma gereği duymaktadır. Bazı hastanelerde devamlı ve tam baygınlık halinde olup iyileşme ümidi olmayan bazı hastalar vardır. Bu hastalardan, kendilerine zarar vermeyen, fakat bize fayda veren, çok az miktarda kan almak sûretiyle onların üzerinde eğitim yaparsak, günahkâr olur muyuz? Bu yaptığımız iş, zaruretlerden sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İyileşme ümidi olmayan hastalar bile olsalar, öğrenmek ve eğitim yapmak amacıyla onlardan kan almak, câiz değildir. Çünkü bu hareket, onlara zarar vermek ve zulmetmektir. Şuuru yerinde olan ve başkasına faydalı olması için kendisinden kan alınmasına izin veren hastanın, kendisine zarar vermemesi kaydıyla ondan kan alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abdurrezzak Afîfî, Abdullah b. Ğudeyyân, Abdullah b. Kuûd.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi