Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Kocasının izni olmadan Ramazan orucunun kazasını tutan kadın

Soru

Kocasının izni yani onun bilgisi olmadan iki gün oruç tutan kadının hükmü nedir?
Bilindiği üzere bu oruç, mübârek Ramazan ayı orucunun kazası idi ve kadın, oruç sırasında bunu kocasına haber vermekten çekindi.
Kadının bu yaptığı câiz değil ise, kendisine keffâret gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kadının, Ramazan ayından tutamadığı günlerin kazasını, kocasının bilgisi olmasa bile, tutması gerekir.Zirâ kadının, farz orucun kazası için kocasından izin alması şart değildir. Dolayısıyla bu kadının tutmuş olduğu orucu sahihtir. Farz olmayan oruca gelince, kocası yanında olduğu zaman onun izni olmadan nâfile oruç tutamaz. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bir kadının,  kocası yanında olduğu zaman Ramazan orucunun dışında oruç tutmasını yasaklamıştır.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Üye: Abdurezzak Afîfî

Üye: Abdullah b. Ğudeyyân

Üye: Abdullah b. Kuûd.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi