Salı 21 Zilkade 1440 - 23 Temmuz 2019
Türkçe

Kudüm tavafının sa'yından sonra bilmeyerek saçlarını kısaltan Kıran hacısı

106545

Yayınlama tarihi : 25-09-2013

Gösterimler : 1835

Soru

Bir adam, Kıran haccına niyet etti. Kudüm tavafı ile sa'yını yaptıktan sonra insanların saçlarını kısalttıklarını görünce kendisi de saçlarını kısalttı. Fakat haccını tamamlayıncaya kadar ihramlı kaldı.

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hac menâsikini edâ etmeyi size nasip buyurmasını Allah Teâlâ'dan niyaz ederiz. Yine, salih amellerinizi kabul etmesini Allah Teâlâ'dan niyaz ederiz.

Birincisi:

"Kendisine bir şey gerekmez. Kıran haccını edâ etmek için ihrama giren, ardından tavaf ve sa'yı yaptıktan sonra insanların saçlarını kısalttıklarını görünce kendisi de saçlarını kısaltan bu adam ihramdan çıkma niyetiyle kısaltmayıp ihramda kalmış olduğundan dolayı kendisine bir şey gerekmez. Çünkü bu kimse, en fazla bilmeden saçlarını kısaltarak ihramın yasaklarından birisini bilmeyerek işlemiş demektir.Bir insan, ihramın yasaklarını unutarak veya bilmeyerek veyahut da zorlandığı için işlediği zaman kendisine bir şey gerekmez."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

görüş bildirimi