Çarşamba 11 Şaban 1445 - 21 Şubat 2024
Türkçe

Akika kurbanında erkek çocuğu için bir koyun yeterli midir?

106632

Yayınlama tarihi : 21-06-2011

Gösterimler : 51582

Soru

Akika kurbanında erkek çocuğu için bir koyun yeterli midir? Yoksa mutlaka iki koyun mu olması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Web sitemizde Akika kurbanının hükmü ve onun, gücü yeten kimsenin üzerine sünnet olduğu daha önce açıklanmıştı.

Nitekim (20018) nolu sorunun cevabında olduğu gibi.

Sünnet olan; erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyunun Akika kurbanı olarak kesilmesidir.

Nitekim Ümmü Kürz'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e Akika hakkında sormuş, bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا. [ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي وأبو داود وابن ماجه ولم يرو الزيادة الأخيرة صحيح أبي داود ]

"Doğan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesilir.Koyunların erkek veya dişi olması size bir zararı yoktur (fark etmez)." (Tirmizî; hadis no: 1516.Tirmizî; "hadis, hasen sahihtir," demiştir. Nesâî; hadis no: 4217. Ebu Davud; hadis no: 2835. İbn-i Mâce; hadis no:3162. Elbânî; "İrvâu'l-Ğalîl" c: 4, s:391'de "hadis sahihtir," demiştir.)

Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğu göre o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim, demiştir:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. [ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي ]

"Doğan erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesilir." (Tirmizî; hadis no: 1513.Tirmizî; "hadis, hasen sahihtir," demiştir. İbn-i Mâce; hadis no: 3163. Elbânî; "Sahih-i Tirmizî"; hadis no: 1221)

İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- "Fethu'l-Bârî"de şöyle demiştir:

"Bu hadisler, (Akika kurbanı konusunda) erkek çocuğu ile kız çocuğu arasında fark olduğu konusunda âlimlerin çoğunluğu için bir huccettir.

Mâlik'ten rivâyet olunduğuna göre o, erkek çocuğu ile kız çocuğunu bir tutmuş ve her birisi için bir koyun kesilir demiş ve bu konuda şu hadisi delil göstermiştir:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً. [ رواه أبو داود ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Hasan ve Hüseyin için (Akika olarak) birer birer koç kesti." (Ebu Davud)

Mâlik'in bu hadiste bir hucceti yoktur.Zirâ Ebu'ş-Şeyh'in başka bir rivâyetle İkrime'den, o da İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiğine göre o şöyle demiştir:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ. [ رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح أبي داود ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Hasan ve Hüseyin için (Akika olarak) ikişer ikişer koç kesti." (Ebu Davud; hadis no: 2841. Nesâî; hadis no: 4219. Elbânî; "Sahih-i Ebî Davud"; hadis no: 2466'da "hadis sahihtir," demiştir.)

Yine Ebu Davud, Amr b. Şuayb'dan, o babasından, o da dedesinden buna benzer bir hadisi rivâyet etmiştir.

Ebu Davud'un ilk rivâyetinin sâbit olduğunu farz etsek bile, o hadiste, erkek çocuğu için iki koyun kesileceğine delâlet eden hadisleri reddeden bir husus yoktur. Aksine bu hadis (erkek çocuğu için bir koyun kesileceğine delâlet eden hadis), en fazla, bir koyunun kesilmesinin câiz olduğuna delâlet eder.Nitekim de öyledir.Çünkü sayı şart değildir.Aksine müstehaptır."

Değerli âlim Şirâzî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Sünnet olan; erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesmesidir. Eğer her ikisi için birer koyun keserse, câizdir."

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İnsan bir koyundan başka bulamazsa, bu yerini bulur ve maksat hâsıl olur.Fakat Allah ona mal vermişse (zengin ise), iki koyun kesmesi daha fazîletlidir." ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 4, s: 492)

Buna göre insanın, gücü yeterse iki koyun kesmesi, kendisi için daha fazîletli olsa da, erkek çocuğu için bir koyunu Akika kurbanı olarak kesmesi câizdir ve bu, yerini bulur (geçerli olur).

Daha fazla faydalanmak için (60252) nolu sorunun cevabına bakınız.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi