Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

HAYAT (YAŞAM) SİGORTASI

Soru

Vefâtımdan sonra âilemin maddî yönden geçimini garanti altına almak için hayatımı sigortalatmam (kendime yaşam sigortası yaptırmam) câiz midir? Sizden, sorumu cevap verirken bunu delillerle açıklamanızı ricâ ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeyh Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-, kendisine hayat (yaşam) sigortası hakkında sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"İnsan hayatını, mal, mülk ve gayri menkulleri sigortalatması haramdır.İçerisinde aldatma ve fâiz olduğu için bu iş, asla câiz değildir. Allah Teâlâ, İslâm ümmetine rahmet olması ve onlara zarar verecek şeylerden ümmeti koruması için fâizli olan her türlü alış-verişi ve içinde insanları aldatma ve sahtekârlık olan bütün alış-verişleri haram kılmıştır.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

وأحل الله البيع وحرم الربا[ سورة البقرة من الآية: ٢٧٥]

"Allah; alış-verişi helâl, fâizi haram kılmıştır."(Bakara Sûresi: 275)

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْـحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. [ رواه مسلم ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, çakıl taşının alış-verişini

Çakıl taşı alış-verişi; âlimler tarafından üç şekilde yorumlanmıştır:

Birincisi:Satıcının alıcıya şöyle demesidir:"Bu çakıl taşını yukarıya attığımda şu elbiselerden hangisinin üzerine düşerse, o elbiseyi sana satmışım demektir. Veya bu çakıl taşını attığımda onun ulaşacağı yere kadar bu tarla veya arsayı sana satmışım demektir."

İkincisi: Satıcının alıcıya şöyle demesidir: "Ben, çakıl taşını atıncaya kadar sen bu malı alıp-almamakta hürsün, attıktan sonra bu malı sana satmışım demektir."

Üçüncüsü: Satıcı ile alıcının, çakıl taşının atılışını alış-veriş olarak kabul etmeleridir.Örneğin alıcının satıcıya şöyle demesidir: "Ben, bu elbiseyi, şu çakıl taşıyla birlikte atarsam, elbise senden şu fiyata satın alınmış demektir." "Müslim'in Şerhi" (Çeviren)

ve (denizdeki balıkları, havadaki kuşları, hayvanın memesindeki sütü satmak gibi) riskli (tehlikeli) alış-verişleri yasakladı." (Müslim)

Kaynak: Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır." (Fetâvâ İslâmiyye; c: 3, s: 50)