Perşembe 16 Zilkade 1440 - 18 Temmuz 2019
Türkçe

Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz

Soru

Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozar mı?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz.

"Menenjit aşısı yaptırmakta bir sakınca yoktur. Ancak akşamdan sonraya erteleme imkân bulabilirse, bu daha ihtiyatlı olur.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır."

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 251

görüş bildirimi