Pazar 20 Rebiül-Evvel 1441 - 17 Kasım 2019
Türkçe

Uçakla Medine\'den Cidde\'ye giden kimse, umre için ihrama nasıl girmelidir?

109293

Yayınlama tarihi : 01-12-2010

Gösterimler : 4484

Soru

Medine'den uçağa binip Cidde'ye giden ve umre yapmak isteyen bir kimse, ne yapmalıdır?
Bu kimse, Medine havaalanında ihramı giymesi ve uçağa binerken umreye niyet etmeli midir? Yoksa ne yapmalıdır?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Umre yapmak üzere Medine'den Mekkeye uçakla yolculuk yapmak istediğinde boy abdesti alman, namaz abdesti alman ve ihram elbiseni giymen meşrûdur.

Uçak havaalanından havalandıktan sonra umre için telbiye getirip ihrama girersin. Bütün bunların da Medine halkının mikat yeri olan Abyâr Ali'yi geçmeden önce olması gerekir.

Başarı Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan), Abdurrezzak Afîfî (üye), Abdullah b. Ğudeyyân (üye). Abdullah b. Kuûd (üye)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

görüş bildirimi